"specialist knowledge" in het Nederlands

EN

"specialist knowledge" - vertaling Nederlands

EN

specialist knowledge {zelfstandig naamwoord}

volume_up
specialist knowledge
This aim can best be achieved through the creation of centres for the dissemination of specialist knowledge.
Voor dat doel moeten er centra voor de verspreiding van gespecialiseerde kennis worden opgezet.

Voorbeeldzinnen voor "specialist knowledge" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is a meeting of specialist knowledge and local needs with corresponding consumer requirements.
Vakbekwaamheid sluit hier aan bij plaatselijke behoeften en de wensen van de consumenten.
EnglishThis aim can best be achieved through the creation of centres for the dissemination of specialist knowledge.
Voor dat doel moeten er centra voor de verspreiding van gespecialiseerde kennis worden opgezet.
EnglishIt will create a specialist centre of knowledge concerning fundamental rights at European Union level.
Hiermee zal een gespecialiseerd kenniscentrum in het leven worden geroepen met betrekking tot de grondrechten op EU-niveau.
EnglishTheir structure and specialist technical knowledge mean that they are able to react quickly to any software problems that come up.
Door zijn structuur en zijn specialistische technische kennis kan het snel op nieuwe softwareproblemen reageren.
EnglishThe European Union must insist on the Chinese judiciary extending its specialist knowledge in the field of intellectual property.
De Europese Unie moet aandringen op een uitbreiding van de specialistische kennis op het gebied van intellectueel eigendom binnen de Chinese rechterlijke macht.
EnglishFirstly, Mr Prodi, I would remark that Mr Fischler was very well prepared on the matter of agriculture and provided convincing proof of his specialist knowledge.
Mijnheer Prodi, in de eerste plaats wil ik opmerken dat de heer Fischler, wat het landbouwbeleid betreft, zeer goed voorbereid was en door zijn vakbekwaamheid overtuigde.
EnglishThis makes it important to secure assistance and specialist knowledge in the field of fundamental rights for relevant Community and Member State institutions.
Daarvoor is het van belang dat er bijstand en specialistische kennis op het terrein van de grondrechten voorhanden is voor bepaalde instellingen van de Gemeenschap en de lidstaten waar dit nodig is.
EnglishNo advanced computing expertise and specialist knowledge of how the institutions operate should be required in order for people to be able to benefit from the regulations on openness.
Er moeten geen ingewikkelde computervaardigheden en speciale kennis over het functioneren van de instellingen nodig zijn om te kunnen profiteren van de regelgeving op het gebied van de transparantie.

Vergelijkbare vertalingen voor "specialist knowledge" in Nederlands

specialist zelfstandig naamwoord
knowledge zelfstandig naamwoord
thorough knowledge zelfstandig naamwoord
broad knowledge zelfstandig naamwoord
specialist literature zelfstandig naamwoord
acquired knowledge zelfstandig naamwoord
body of knowledge zelfstandig naamwoord
expert knowledge zelfstandig naamwoord