"sparingly" in het Nederlands

EN

"sparingly" - vertaling Nederlands

NL
volume_up
spared {volt.deelw.}
NL
NL
EN

sparingly {bijwoord}

volume_up
Large firms have already learnt that you must use energy sparingly.
Grote ondernemingen hebben al geleerd dat je zuinig met energie moet zijn.

Voorbeeldzinnen voor "sparingly" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNevertheless, a weapon is never truly dissuasive unless used sparingly.
Een wapen is evenwel pas echt ontradend als men er spaarzaam mee omspringt.
EnglishBorn of water, applied to fire, but applied sparingly, as we have heard.
Uit water geboren en nu voor het vuur ingezet, hoewel zoals gezegd die inzet bescheiden is.
EnglishLarge firms have already learnt that you must use energy sparingly.
Grote ondernemingen hebben al geleerd dat je zuinig met energie moet zijn.
EnglishIt is therefore a useful method, but one to be used sparingly and by agreement.
Een nuttig instrument dus, waarover afspraken moeten worden gemaakt, maar met een beperkte reikwijdte.
EnglishEvery child knows that people who take plenty of exercise and eat sparingly but naturally stay healthier.
Wie veel beweegt en matig, maar natuurlijk eet, blijft gezonder -- dat weet een kind.
EnglishIt must be used sparingly and must remain open to those who do not initially participate.
Versterkte samenwerking moet toegankelijk blijven voor degenen die er aanvankelijk niet aan hebben deelgenomen.
EnglishBut it would be dangerous to manage them sparingly.
Het zou evenwel gevaarlijk zijn ze al te spaarzaam te beheren.
EnglishLiberals and Democrats seek your assurance that safeguard clauses will be used sparingly or not at all.
De liberalen en de democraten willen dat u garandeert dat vrijwaringsclausules spaarzaam of helemaal niet zullen worden gebruikt.
EnglishThe precautionary principle is therefore a valuable and important principle, but we must aim to use it more sparingly.
Dus het voorzorgsbeginsel is een waardevol en belangrijk beginsel, maar wij moeten streven naar een spaarzaam gebruik.
EnglishThe principle may just be that we are giving careful consideration to what needs we have and how we can use taxpayers ’ money sparingly.
Het principe kan alleen zijn dat wij goed overwegen welke behoeften wij hebben en hoe wij het geld van de belastingbetalers spaarzaam kunnen gebruiken.
EnglishOne important point that we wish to emphasise is the Commission’ s acceptance that new agencies should be established sparingly and selectively.
Wij vinden het belangrijk dat de Commissie inziet dat er verstandig en spaarzaam moet worden omgegaan met het oprichten van nieuwe agentschappen.