EN

spade {zelfstandig naamwoord}

volume_up
spade (ook: kick, shovel)
Like Sam Spade or Phillip Marlowe, right?
Zoals Sam Spade of Philip Marlowe, is het niet?
When we built roads in the 1930s it was individuals with spades that were involved.
Toen men wegen aanlegde in de jaren '30, klopte het dat je per man één spade had.
NL

spade {de}

volume_up
spade (ook: spa, schop, schup)
Zoals Sam Spade of Philip Marlowe, is het niet?
Like Sam Spade or Phillip Marlowe, right?
Toen men wegen aanlegde in de jaren '30, klopte het dat je per man één spade had.
When we built roads in the 1930s it was individuals with spades that were involved.

Voorbeeldzinnen voor "spade" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA social policy is not something we should be ashamed of, but we should call a spade a spade.
Een sociaal beleid is geen schande, maar we moeten de zaken wel bij hun naam noemen.
EnglishWe should call a spade a spade, and adopt common European legislation on immigration.
Laten wij de dingen bij de naam noemen en een gezamenlijk Europees immigratierecht invoeren.
EnglishA spade should be called a spade and a text should be called a text.
Laten we de dingen bij hun naam noemen: een tekst is een tekst en een koe is geen geit.
EnglishMrs Theato should know that we value her desire to call a spade a spade.
Zij moet weten dat wij het ten zeerste waarderen dat zij de dingen bij hun juiste naam noemt.
EnglishCalling a spade a spade, he suggests a straightforward devaluation of the franc.
Hij stelt zonder meer voor de Franse frank te devalueren.
EnglishLet us call a spade a spade and an EU army an EU army.
Laat ons het kind bij zijn naam noemen en een EU-leger een EU-leger noemen.
EnglishWe must call a spade a spade, and call a failure a failure.
Wij moeten de dingen bij hun naam durven noemen en toegeven dat Amsterdam een mislukking was.
EnglishWe reject sound bites, Mr Funke - I agree with you there - and instead we should call a spade a spade.
Mijnheer Funke, wij zijn net als u gekant tegen kreten, maar de zaken moeten duidelijk worden gesteld.
EnglishIf there is no difference of substance, let us call a spade a spade and let us do what we need to do.
Als er qua inhoud geen verschil is, laat ons er dan geen doekjes om winden maar laat ons doen wat wij moeten doen.
EnglishI welcome Mr Dupuis ' frank and coherent amendments, which at least have the merit of calling a spade a spade.
Ik verwelkom de vrijmoedige en samenhangende amendementen van de heer Dupuis, omdat ze tenminste duidelijke taal spreken.
EnglishLike Sam Spade or Phillip Marlowe, right?
Zoals Sam Spade of Philip Marlowe, is het niet?
EnglishThe time has come to call a spade, a spade, as you say yourself, and therefore to talk about European laws.
De tijd is inderdaad gekomen om, zoals u het zelf zegt, de dingen bij de naam te noemen en dus van Europese wetten te spreken.
EnglishI must emphasise, however, Mr President, that one should call a spade a spade and say what one thinks.
Ik wilde evenwel onderstrepen, mijnheer de Voorzitter, dat men het beestje bij de naam moet noemen en er geen doekjes om mag winden.
EnglishNothing is more important in fact than to have the courage to challenge taboos, as Mr Liese said, and call a spade a spade.
Niets is belangrijker dan taboes te trotseren en, zoals de heer Liese het uitdrukte, een kat een kat te noemen.
EnglishWe also need to call a spade a spade.
EnglishWhy do you not call a spade a spade?
EnglishYou have to call a spade a spade.
EnglishWe must learn to call a spade a spade.
EnglishWe need to help the candidate Member States in a critical, yet constructive, way and not be afraid to call a spade a spade.
Wij moeten de kandidaat-lidstaten daarbij op een kritisch opbouwende wijze helpen en niet vermijden om man en paard te noemen.
EnglishOne must call a spade a spade.

Synoniemen (Engels) voor "spade":

spade