"spa" in het Nederlands

EN

"spa" - vertaling Nederlands

NL

"spa" - vertaling Engels

EN
EN

spa {zelfstandig naamwoord}

volume_up
NL

spa {de}

volume_up
spa (ook: schop, spade, schup)

Voorbeeldzinnen voor "spa" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMr De Clercq made reference to the movement away from Spa of the Formula 1 championship race.
De heer De Clerq verwees naar het vertrek van de Formule-1-races uit Spa.
EnglishAnd under those kelps -- this is why the Molas come there because it's spa time for the Molas there.
Onder dat zeewier -- dit is waarom de Mola's daar komen -- is het vertroeteltijd voor de Mola's.
EnglishFinal designation and submission to the Commission of the altered SPA occurred last February.
Tenslotte werden in februari jl. de grenzen van de SPA definitief getrokken en aan de Commissie voorgelegd.
EnglishI refer to Allianoi, a Roman spa centre which lies 18 kilometres from the town of Bergama.
Het gaat hier om Allianoi, een kuuroord uit de Romeinse tijd, dat zich op 18 kilometer van de stad Pergamon bevindt.
EnglishIn July 1995, the Bosnian Serb army took control of the small spa town which had been declared as a UN ‘ safe area’.
In juli 1995 namen Bosnisch-Servische troepen het kleine kuuroord in, dat de VN eerder tot u201Cveilige enclaveu201D had verklaard.
EnglishThis is a spa telephone.
EnglishShe went to the spa.
EnglishBut I also think of Peter Zumthor's spa in Vals, where light and dark, in very gentle combinations, alter each other to define the space.
Maar ik denk ook aan het kuuroord van Peter Zumthor in Vals, waar licht en donker, in zachte combinaties, afwisselen om de ruimte te definiëren.
EnglishDoes the Commission intend to withdraw EU funding of such a project and prohibit any work which would seriously affect an SPA?
Is de Commissie van zins de communautaire financiële steun voor een dergelijk project in te trekken en alle werkzaamheden te verhinderen die een SPA ernstig zouden aantasten?
EnglishFinally, I support Parliament’ s request to the European Commission that specific measures be proposed within the framework of protecting spa water.
Tot slot steun ik het verzoek van het Parlement aan de Europese Commissie om specifieke maatregelen voor te stellen in het kader van de bescherming van warmwaterbronnen.
EnglishAs regards the specific case of Spa-Francorchamps, the Commission is ascertaining whether Community competition law has been respected.
Voor wat het specifieke geval van Spa-Francorchamps betreft, de Commissie is momenteel bezig met een controle om te zien of het communautaire mededingingsrecht wel gerespecteerd wordt.
EnglishFirst the 1999 extension to the Sandymount Strand and Tolka estuary SPA clearly includes most of the important areas not included in the original SPA.
Ten eerste omvat de uitbreiding van het natuurgebied in 1999 met de Sandymount Strand en Tolka-delta duidelijk de belangrijkste gebieden die geen deel uitmaakten van het oorspronkelijke natuurgebied.

Synoniemen (Engels) voor "spa":

spa