"south-west" in het Nederlands

EN

"south-west" - vertaling Nederlands

EN

south-west {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
south-west
volume_up
zuid-west {bn.}
We 'm are all going to be part of the south west region.
We horen straks allemaal bij de regio Zuid-West.
B5-0374/ 1999 by Mrs De Veyrac, on behalf of the PPE/ DE Group, on the floods in the south-west of France;
­ B5-0374/1999 van mevrouw De Veyrac, namens de PPE/DE-Fractie, over de overstromingen in Zuid-West-Frankrijk;
B5-0387/ 1999 by Mrs Ainardi, on behalf of the GUE/ NGL Group, on the serious floods in the south-west of France.
B5-0387/1999 van mevrouw Ainardi, namens de GUE/NGL-Fractie, over de zware overstromingen in Zuid-West-Frankrijk.

Voorbeeldzinnen voor "south-west" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn the south-west of England we landfill more than 85 % of our waste.
In het zuidwesten van Engeland storten wij meer dan 85 % van ons afval.
EnglishOther projects are under consideration in South Ossetia and West Africa.
Voorts is er nog een aantal projecten in onderzoek, onder meer voor Zuid-Ossetië en West-Afrika.
EnglishThe south-west of Afghanistan is not particularly heavily mined.
Het zuidwesten van Afghanistan is niet echt bezaaid met landmijnen.
EnglishThe South and West became agricultural hubs, and in other parts of the country, suburbs took over farmland.
Het Zuiden en Westen werden de landbouw streken, en elders kwamen voorsteden in plaats van akkers.
EnglishMany Community projects in East, South and West Africa take on this challenge in very practical terms.
Veel Gemeenschapsprojecten in Oost-, Zuid- en West-Afrika pakken dit probleem op zeer praktische wijze aan.
EnglishSerious problems are already being created by the movement of the population towards the south and west of Kosovo.
Door de volksverhuizing naar het zuiden en het westen van Kosovo ontstaan reeds talrijke problemen.
EnglishWe 'm are all going to be part of the south west region.
We horen straks allemaal bij de regio Zuid-West.
EnglishB5-0374/ 1999 by Mrs De Veyrac, on behalf of the PPE/ DE Group, on the floods in the south-west of France;
­ B5-0374/1999 van mevrouw De Veyrac, namens de PPE/DE-Fractie, over de overstromingen in Zuid-West-Frankrijk;
EnglishIt was carrying 2 200 tonnes of shredded car waste from Cork in the south-west of Ireland to Lübeck in Germany.
Het vervoerde 2200 ton versnipperd autoafval van Cork, in het zuidwesten van Ierland, naar Lübeck in Duitsland.
EnglishB5-0387/ 1999 by Mrs Ainardi, on behalf of the GUE/ NGL Group, on the serious floods in the south-west of France.
B5-0387/1999 van mevrouw Ainardi, namens de GUE/NGL-Fractie, over de zware overstromingen in Zuid-West-Frankrijk.
EnglishWho will deliver the letter to the person living alone in the extreme north-west or south-west of the Republic of Ireland?
Wie zal de brieven bezorgen voor de persoon die in het uiterste noordwesten of zuidwesten van Ierland woont?
EnglishOr just the North, South and West?
Of zijn er alleen maar west-, noord- en zuidgrenzen?
EnglishI represent the south west of England.
Ik vertegenwoordig het zuidwesten van Engeland.
EnglishThe condition of the road leading from south west Scotland into the main motorway network, the A75, is disgraceful at the moment.
De weg die van Zuidwest-Schotland naar het hoofdwegennet leidt, de A75, verkeert in een erbarmelijke staat.
EnglishIn short, the third country agreements that the Union has with countries in the north, west and south bring many advantages.
De overeenkomsten die de Unie met derde landen in het noorden, westen en zuiden heeft afgesloten, bieden vele voordelen.
EnglishFurthermore, the region I come from - the South-West of France - has largely profited from progress in seed.
Anderzijds heeft mijn regio - het zuidwesten van Frankrijk - op grote schaal geprofiteerd van de vooruitgang op het gebied van zaaigoed.
EnglishWhy does El Niño occur in a particular cycle off the South American west coast and influence the weather?
Waarom ontstaat, zoals ook nu weer, " El Niño " in een bepaalde cyclus voor de Zuid-Amerikaanse westkust en beïnvloedt de weersgesteldheid?
EnglishPractices such as these can do nothing other than widen the gulf between North and South, between the West and the Muslim world.
Dergelijke praktijken maken de kloof tussen Noord en Zuid, tussen de westerse en de moslimwereld, alleen maar breder.
EnglishThe acute drought is so widespread in the south-west of Afghanistan - it feeds across from the plain in Iran.
De acute droogte bedreigt een zeer groot gebied in het zuidwesten van Afghanistan en ook het aan deze hoogvlakte grenzende gebied in Iran.
EnglishHowever, I can speak on behalf of the people in my constituency in the south-west of Ireland, whom I met last weekend.
Ik kan echter wel spreken namens de mensen in mijn kiesdistrict in het zuidwesten van Ierland, die ik afgelopen weekend ontmoette.

Synoniemen (Engels) voor "south-west":

south-west

Vergelijkbare vertalingen voor "south-west" in Nederlands

south bijwoord
south bijvoeglijk naamwoord
south zelfstandig naamwoord
Dutch
west bijvoeglijk naamwoord
west zelfstandig naamwoord
Dutch
south wind zelfstandig naamwoord
south magnetic pole zelfstandig naamwoord
south of bijvoeglijk naamwoord