EN

sourcing {gerundium}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "sourcing" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd it's also a great example of government getting in on the crowd-sourcing game.
Het is tevens een mooi voorbeeld van de overheid die crowd-sourcing omarmt.
EnglishHe does the transportation and distribution, and she does the production and sourcing.
Hij doet het transport en de distributie, zij doet de productie en de rekrutering.
EnglishAnd you can do this with techniques like this, but also by crowd-sourcing.
Je kan dit doen met dit soort technieken, maar ook door te gaan crowdsourcen.
EnglishWe didn't have words like crowd-sourcing and radical collaboration when I had my accident.
Woorden als 'crowdsourcing' en 'radicale samenwerking' bestonden niet toen ik mijn ongeval had.
English‘ Smart sourcing ’ has every chance of becoming 2005’ s least popular new phrase.
De benaming van zijn methode zou in 2005 wel eens de meest misplaatste uitdrukking van het jaar kunnen worden.
EnglishThose affected by his ‘ smart sourcing’ method, view it as nothing but a combination of compulsive profit making and irresponsibility.
Zijn methode - - - - wordt door de betrokken werknemers gezien als winstbejag in combinatie met een gebrek aan verantwoordelijkheid.
EnglishAnd my small startup is looking to force ourselves into the environment by paying attention to ... ... paying attention to crowd-sourcing.
Mijn kleine startup wil zich een weg banen in het milieu door aandacht te besteden aan ... ~~~ ... ~~~ aandacht te besteden aan crowdsourcing.
EnglishThe Commission is following the only possible path by basing its policy on the principles of safe sourcing, safe processing and safe use.
De Commissie bewandelt op dat terrein de enig mogelijke weg en steunt haar beleid op de beginselen van veilige bronnen, veilige verwerking en veilig gebruik.
EnglishAnd it was through crowd-sourcing, it was through the kindness that strangers were showing me, that I could uncover parts of my past that were haunting me.
Het was door crowd-sourcing, door de genegenheid die ik van vreemden kreeg, dat ik kon blootleggen welke delen van mijn verleden me achtervolgden.
English. ~~~ First up: crowd-sourcing my 420 sq.
Ik begon met een project, 'bewerk je leven', op lifeedited.org, om dit debat te bevorderen en geweldige oplossingen te bedenken op dit domein.
EnglishThey compensate the food and drink industry for sourcing their raw materials within the EU at higher prices than can be obtained on world markets.
Het is een compensatie voor de voedingsmiddelenindustrie omdat zij hun grondstoffen binnen de EU betrekken tegen hogere prijzen dan de prijzen die elders op de wereldmarkt gelden.
EnglishIBM, as you know, HP, Sun -- some of the most fierce competitors in the IT world are open sourcing their software, are providing portfolios of patents for the commons.
IBM, weet je, HP, Sun— sommigen als meest felle concurrenten in de IT-wereld maken hun software… open source en maken hun portfolio aan patenten beschikbaar voor de meent.
EnglishWe need to know if manufacturers and retailers are sourcing abroad, what investment strategies they have and which markets these investments abroad are intended to serve.
Als fabrikanten en detailhandelaars in het buitenland bronnen aanboren, moeten wij weten welke investeringsstrategieën ze hebben en op welke markten deze investeringen in het buitenland gericht zijn.

Synoniemen (Engels) voor "source":

source