"sought-after" in het Nederlands

EN

"sought-after" - vertaling Nederlands

EN

sought-after {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
sought-after (ook: artificial, wanted)
European investment is extremely welcome in Azerbaijan, and is particularly sought after by the oil industry, the transport sector and the burgeoning construction industry.
Europese investeerders zijn bijzonder welkom in het land en worden vooral gezocht voor de aardolie-industrie, de daarbij horende uitrusting, het vervoerswezen en de zich ontwikkelende bouwindustrie.
sought-after (ook: in demand)
sought-after
sought-after

Voorbeeldzinnen voor "sought-after" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn good times they are sought after, only to be sacked when times are hard.
In goede tijden worden zij naar bepaalde banen gelokt, en in slechte tijden worden zij ontslagen.
EnglishAnd the ones that are the most sought after are the ones that are only barely scratched off.
De meest gewilde zijn degenen die nauwelijks afgekrast zijn.
EnglishAs for relations with Russia, they are the much sought after counterpart to competition with the USA.
Wat de betrekkingen met Rusland betreft: wel, Rusland is de bruid naar wiens hand de EU dingt in de wedijver met de VS.
EnglishFish, as everybody knows, is an important source of healthy human nutrition and is, quite rightly, much sought after by the consumer.
Vis is, zoals iedereen weet, een belangrijke en gezonde voedingsbron voor de mens en er is, zeer terecht, veel vraag naar van consumenten.
EnglishGreat credit is due to the Council for taking on board so many of the amendments Parliament sought to bring forward after first reading.
De Raad verdient veel lof voor het overnemen van zoveel van de amendementen die het Parlement na de eerste lezing probeerde te introduceren.
EnglishThese accumulators are much sought-after for their operational reliability in critical conditions, which makes it difficult to introduce alternative products.
Deze accu's zijn gewild, omdat ze in hachelijke situaties bedrijfszeker functioneren, hetgeen de introductie van vervangende producten moeilijk maakt.
EnglishThe truth is that the damaging examples of this much sought after mobility of companies and employers are still shocking public opinion in my country even today.
De negatieve voorbeelden van deze langverwachte mobiliteit van bedrijven en werknemers botsen vandaag de dag nog steeds met de publieke opinie van mijn land.
EnglishBefore the 1992 reform of the common agricultural policy, the report on agricultural prices was one of the most sought-after and most prestigious reports.
Vóór de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van 1992 gold het verslag over de landbouwprijzen als één van de meest belangrijke, meest prestigieuze verslagen.
EnglishAfter Berlin sought to protect the Union's financial ability to act, the Cologne summit will now endeavour also to protect and strengthen its political ability to act in the long term.
Op de top van Keulen zullen wij na de financiële ook de politieke slagvaardigheid van de Unie op lange termijn moeten garanderen en versterken.
EnglishThe sought-after aims cannot be achieved by the Member States alone and must therefore be realised at Community level on account of their transnational nature.
De nagestreefde doelstellingen kunnen door de lidstaten niet op eigen houtje worden bereikt en moeten daarom wegens hun grensoverschrijdend karakter op communautair niveau worden verwezenlijkt.
EnglishWe are currently seeing a sought-after partner of all the Western governments shamelessly presuming the right to annul election results that do not suit him.
We zien momenteel hoe een gewilde gesprekspartner van alle regeringen in het Westen zich zonder gêne het recht toeëigent om verkiezingsuitslagen die hem niet aanstaan ongeldig te laten verklaren.
EnglishEuropean investors are most welcome there and are particularly sought after in the oil industry, capital equipment for that industry, transport and the emerging construction industry.
Europese investeerders in het land zijn er bijzonder welkom, vooral voor de aardolie-industrie, de daarbij behorende uitrustingen, het vervoer en de zich ontwikkelende bouwnijverheid.
EnglishEuropean investment is extremely welcome in Azerbaijan, and is particularly sought after by the oil industry, the transport sector and the burgeoning construction industry.
Europese investeerders zijn bijzonder welkom in het land en worden vooral gezocht voor de aardolie-industrie, de daarbij horende uitrusting, het vervoerswezen en de zich ontwikkelende bouwindustrie.

Synoniemen (Engels) voor "sought-after":

sought-after
English

Vergelijkbare vertalingen voor "sought-after" in Nederlands

after voorzetsel
to look after werkwoord
to come after werkwoord