EN

solved {voltooid deelwoord}

volume_up
solved (ook: dissolved)
Not everything can be solved by politicians, not everything can be solved at European level.
Niet alles kan worden opgelost door politici, niet alles kan worden opgelost op Europees niveau.
Operating aid has not, however, solved the problems of the shipyard industry.
Bedrijfssteun heeft de problemen in de scheepsbouw daarentegen niet opgelost.
Environmental problems will not be solved by creating tax systems.
Milieuproblemen worden niet opgelost door het scheppen van belastingstelsels.

Voorbeeldzinnen voor "solved" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBut we see, mistakenly, each of these issues as individual problems to be solved.
Maar we zien al deze kwesties, onterecht, als individueel op te lossen problemen.
EnglishThis might be able to be solved somehow or other if there is a will to do so.
Hiervoor is met enige goede wil misschien de een of andere oplossing te vinden.
EnglishIf a number of problems are to be solved, we have to approve the report tomorrow.
We moeten morgen het verslag goedkeuren om een aantal problemen op te lossen.
EnglishBut the one thing you know they've already solved is that there's lots of tenants.
Maar een ding dat ze al opgelost hebben, is dat er veel huurders zullen zijn.
EnglishOperating aid has not, however, solved the problems of the shipyard industry.
Bedrijfssteun heeft de problemen in de scheepsbouw daarentegen niet opgelost.
EnglishI support democratisation in Turkey and problems such as this one need to be solved.
Ik steun de democratisering in Turkije, en dit soort problemen moeten we oplossen.
EnglishFinally, the issue of public subscriber directories remains to be solved.
Tot slot dient de kwestie van de openbare abonneelijsten nog opgelost te worden.
EnglishWe believe that the agreement should be suspended until the conflict is solved.
Wij vinden dat de overeenkomst opgeschort moet worden totdat het conflict is beslecht.
EnglishOr problems to be solved by empty campaign promises of presidents come and gone.
Of problemen op te lossen door lege campagnebeloften van presidenten die komen en gaan.
EnglishWith the new Regulation this problem will be solved in the interests of children.
Met de nieuwe verordening zal dit probleem zijn opgelost in het belang van de kinderen.
EnglishIf we look at the labour market, the problem cannot be solved through immigration.
Als wij naar de arbeidsmarkt kijken, zien we dat immigratie hier geen oplossing biedt.
EnglishWe think that the problems highlighted can be solved at national level.
Wij vinden dat de genoemde problemen op nationaal niveau kunnen worden opgelost.
EnglishThe current situation should be solved in a peaceful manner without any violence.
De huidige situatie dient op een vreedzame wijze opgelost te worden, zonder enig geweld.
EnglishThose kinds of problems have to be solved under our system by the directives themselves.
Dat soort problemen moet in ons systeem worden opgelost door de richtlijnen zelf.
EnglishThis does not mean that we consider all the problems to have been solved.
Dat wil niet zeggen dat wij van mening zijn dat alle problemen opgelost zijn.
EnglishNo conflict is any longer solved with weapons, but political decisions instead.
Geen enkel conflict kan meer met wapens worden opgelost maar wel met politieke besluiten.
EnglishThe population of that region expects such obvious problems to be solved.
De bevolking verwacht dat dit soort duidelijke problemen zal worden opgelost.
EnglishIt is at a grass roots level that problems will be solved, not in Brussels.
De problemen kunnen immers uitsluitend daar, en dus niet in Brussel, worden opgelost.
EnglishI should say immediately that is a subject that probably cannot be solved in one debate.
De kwestie kan waarschijnlijk ook niet door een enkel gesprek worden opgelost.
EnglishIn the long run, problems can only be solved at the point where they actually occur.
Op lange termijn kunnen problemen alleen worden opgelost op de plaats waar ze ontstaan.

Synoniemen (Engels) voor "solved":

solved
English