"Solomon" in het Nederlands

EN

"Solomon" - vertaling Nederlands

NL
NL

"Solomon" - vertaling Engels

volume_up
Solomon {eigenn.}
EN
EN

Solomon {eigennaam}

volume_up
1. religie
Solomon
Solomon does not chair the European Parliament – lucky for Solomon.
Het Europees Parlement wordt echter niet voorgezeten door Salomo -- gelukkig voor Salomo.
Mr President, I too would like to congratulate the rapporteur on having the wisdom of Solomon, the patience of Job and the tenacity of myself.
Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil de rapporteur graag gelukwensen met het feit dat hij de wijsheid van Salomo, het geduld van Job en mijn eigen vasthoudendheid heeft getoond.
NL

Solomon {eigennaam}

volume_up
1. religie
Solomon

Voorbeeldzinnen voor "Solomon" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn the Solomon Islands, the vast majority of the population is Melanesian and Christian.
Op de Salomonseilanden is het overgrote deel van de burgers Melanesisch en christen.
EnglishThe ACP-EU delegation went to the Solomon Islands to study the ethnic tension.
De ACS-EU-delegatie heeft de Salomonseilanden bezocht om de etnische spanningen daar te onderzoeken.
EnglishSolomon does not chair the European Parliament – lucky for Solomon.
Het Europees Parlement wordt echter niet voorgezeten door Salomo -- gelukkig voor Salomo.
EnglishHere too, the Treaty of Rome pronounced a judgment of Solomon.
Ook in dit geval hebben de Verdragen van Rome een Salomonsoordeel geveld.
EnglishIn both Fiji and the Solomon Islands democratic government and law and order have been undermined.
Op zowel de Fiji- als de Salomonseilanden zijn de democratische regering en de rechtstaat ondermijnd.
EnglishMadam President, I want to concentrate on the Solomon Islands, but first just a word on Fiji.
Mevrouw de Voorzitter, voordat ik mij zal concentreren op de Salomonseilanden, wil ik kort iets zeggen over Fiji.
EnglishThe difference between you and Solomon is that he was far wiser than you, if you will allow me to point that out here.
Het verschil tussen Salomon en u is dat Salomon, neem mij niet kwalijk, veel wijzer was dan u.
EnglishThere's a chapter in the Bible called Psalm 72, and it's Solomon's prayer for more influence.
Er is een hoofdstuk in de Bijbel met de titel Psalm 72. ~~~ Het is een gebed van Solomon waarin hij om meer invloed bidt.
EnglishAnd the Solomon Islands are only one year away from losing their loggable forest, which is their major export.
En de Solomoneilanden zijn slechts één jaar verwijderd van het verlies van hun te kappen bos, exportproduct.
EnglishMy own with Mr Sanga of the Solomon Islands on food aid and food security was an example of that.
Zo is er het verslag over voedselhulp en voedselveiligheid, dat ik samen met de heer Sanga uit de Salomonseilanden heb opgesteld.
EnglishB5-0640/ 2000 by Mrs Lucas, on behalf of the Group of the Greens/ European Free Alliance, on the situation in the Solomon Islands;
B5-0640/2000 van de heer Lucas, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie op de Salomonseilanden;
EnglishTherefore, it is more in the tradition of Solomon, and so somewhat wiser, not to say what we shall be doing next week.
Daarom is het Salomonischer, met andere woorden wijzer, u nu niet precies te zeggen wat wij volgende week zullen doen.
EnglishIn the Solomon Islands, a sham parliamentary vote brought a new Prime Minister to power, elected by the power of the gun.
Op de Salomonseilanden is na schijnverkiezingen met veel wapenvertoon een nieuwe eerste minister aan de macht gekomen.
EnglishB5-0644/ 2000 by Mr van den Berg and Mrs Kinnock, on behalf of the Group of the Party of European Socialists, on Fiji and the Solomon Islands.
B5-0644/2000 van de heren Van den Berg en Kinnock, namens de PSE-Fractie, over de Fiji- en Salomonseilanden.
EnglishB5-0616/ 2000 by Mrs Ludford, on behalf of the Group of the Europe Liberal, Democrat and Reform Party, on the situation in Fiji and the Solomon Islands;
B5-0616/2000 van mevrouw Ludford, namens de ELDR-Fractie, over de situatie op de Fiji- en Salomonseilanden;
EnglishNaturally an exception can be made for a country like the Solomon Islands or Tonga which perhaps send only one competitor.
Daar kan natuurlijk een uitzondering gemaakt worden voor een land als de Solomon-eilanden of Tonga die misschien maar één sporter sturen.
EnglishThe best-known examples are perhaps the Guayami Indians in Panama and the Hagahai in Papua-New Guinea or on the Solomon Islands.
De bekendste voorbeelden daarvan zijn wellicht de Guaymí-Indianen in Panama, de Hagahai in Papoea Nieuw Guinea of de Salomonseilanden.
EnglishFiji and the Solomon Islands
EnglishThe European Union is spending an enormous amount of money on the situation in the Solomon Islands and Fiji, and even Papua New Guinea.
In verband met de toestand in de Salomonseilanden en Fiji, en zelfs in Papoea Nieuw-Guinea, besteedt de Europese Unie enorm veel geld.
EnglishB5-0629/ 2000 by Mr Marset Campos, on behalf of the Confederal Group of the European United Left/ Nordic Green Left, on the situation in Fiji and the Solomon Islands;
B5-0629/2000 van de heer Marset Campos, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie op de Fiji- en Salomonseilanden;

Synoniemen (Engels) voor "Solomon Islands":

Solomon Islands
English
Song of Solomon