"solar energy" in het Nederlands

EN

"solar energy" - vertaling Nederlands

EN

solar energy {zelfstandig naamwoord}

volume_up
UNESCO will be holding the solar summit on the solar energy decade in September.
De UNESCO houdt in september de Top van het decennium van de zonne-energie.
Solar energy and wind power will be a very marginal energy source in the near future.
Zonne-energie en windkracht zullen in de nabije toekomst zeer marginale energiebronnen zijn.
Research to improve and further develop solar energy must also be encouraged.
Ook moet het onderzoek naar verbetering en verdere ontwikkeling van zonne-energie gestimuleerd worden.

Voorbeeldzinnen voor "solar energy" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishUNESCO will be holding the solar summit on the solar energy decade in September.
De UNESCO houdt in september de Top van het decennium van de zonne-energie.
EnglishBio-energy, solar power and wind power must form the backbone of this.
Bio-energie, zonne-energie en windenergie moeten de ruggengraat hiervan vormen.
EnglishSolar energy and wind power will be a very marginal energy source in the near future.
Zonne-energie en windkracht zullen in de nabije toekomst zeer marginale energiebronnen zijn.
EnglishShell, for example, is investing one billion guilders in a new division for solar energy.
Shell bijvoorbeeld investeert één miljard gulden in een nieuwe divisie voor solar energy.
EnglishRight when I was 15 was when I first got interested in solar energy.
Reeds op mijn vijftiende begon ik me voor zonne-energie te interesseren.
EnglishIt is also very important to stress the importance of solar and biomass energy.
Ook van belang is de betekenis van zonne- en biomassaenergie.
EnglishFourthly, we must do much more research on solar energy than we have done so far.
Ten vierde moeten wij veel meer dan tot nu toe is gebeurd, onderzoek verrichten naar zonne-energie.
EnglishThis is valid not only for hydroelectric power stations but also tidal, solar and wind energy.
Dit geldt voor de waterkrachtcentrale, maar ook voor getijden-, en zonne- en windenergie.
EnglishResearch to improve and further develop solar energy must also be encouraged.
Ook moet het onderzoek naar verbetering en verdere ontwikkeling van zonne-energie gestimuleerd worden.
EnglishThe second issue relates mainly to solar and wind energy.
Het tweede vraagstuk houdt voornamelijk verband met zonne- en windenergie.
EnglishWhat has it done to encourage the development of renewable energy sources such as solar energy?
Wat heeft zij gedaan om de ontwikkeling van hernieuwbare energie zoals zonneënergie te bevorderen?
EnglishSolar energy and wind power must not be exchanged for nuclear power.
Zon en wind mogen niet door kernenergie vervangen worden.
EnglishWe can do the same for geothermal energy and solar power.
We kunnen hetzelfde doen voor geothermische energie en zonneënergie
EnglishWind, solar energy, photovoltaic energy etc. only account for 5 %!
Wil ik dit getal verdubbelen, dat stuit ik voor wat betreft waterkracht eenvoudigweg op fysieke grenzen.
EnglishMy dream had been to convert solar energy at a very practical cost, but then I had this big detour.
Het was mijn droom om zonne-energie op een goedkope manier te winnen, maar toen kwam dit lange uitstel.
EnglishThe new technologies - wind power, biomass and solar energy - will also yield economic benefits for Europe.
De nieuwe technologieën wind, biomassa en zonne-energie zullen Europa ook economische voordelen brengen.
EnglishI think the future of renewable energy lies in solar photovoltaic energy, but not yet - it is still very expensive.
Volgens mij ligt de toekomst van de hernieuwbare energiebronnen in de fotovoltaïsche zonne-energie.
EnglishBut we have a lot of knowledge to gain before we can make solar the base load energy supply for the world.
Maar er is nog veel kennis te vergaren voordat zonne-energie de basis energievraag kan leveren aan de wereld.
EnglishNew energy sources, and in particular wind energy, hydro and solar energy, are clean sources of energy.
Welnu, de nieuwe energiebronnen en meer in het bijzonder de wind-, waterkracht- en zonne-energie zijn schone bronnen.
EnglishRenewable energy resources show very great potential in India, especially where wind and solar energy are concerned.
De hernieuwbare energiebronnen zijn potentieel zeer belangrijk in India, vooral de wind- en zonne-energie.

Synoniemen (Engels) voor "solar energy":

solar energy

Vergelijkbare vertalingen voor "solar energy" in Nederlands

solar bijvoeglijk naamwoord
solar zelfstandig naamwoord
energy zelfstandig naamwoord
renewable energy zelfstandig naamwoord
geothermal energy zelfstandig naamwoord
solar cell zelfstandig naamwoord
alternative energy zelfstandig naamwoord
atomic energy zelfstandig naamwoord
binding energy zelfstandig naamwoord
kinetic energy zelfstandig naamwoord
potential energy zelfstandig naamwoord