"solar cell" in het Nederlands

EN

"solar cell" - vertaling Nederlands

EN

solar cell {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Imagine spraying the precursors to a PV cell, to a solar cell, onto a roof, and having it self-assemble into a layered structure that harvests light.
Beeld je in dat we de precursors op een fotovoltaïsche cel sproeien, een zonnecel op een dak, en het laten zelfopbouwen in een gelaagde structuur die licht oogst.
solar cell
So what if you could do the same thing with a solar cell or a battery?
Als je dat nou eens zou kunnen doen met een zonnecel of een batterij?
But what if we could convince them to build a solar cell for us?
Maar als we ze ervan konden overtuigen om voor ons een zonnecel te bouwen?
This is a new kind of solar cell that's based on how a leaf works.
Dit is een nieuw type zonnecel gebaseerd op de werking van bladeren.

Voorbeeldzinnen voor "solar cell" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo what if you could do the same thing with a solar cell or a battery?
Als je dat nou eens zou kunnen doen met een zonnecel of een batterij?
EnglishBut what if we could convince them to build a solar cell for us?
Maar als we ze ervan konden overtuigen om voor ons een zonnecel te bouwen?
EnglishThis is a new kind of solar cell that's based on how a leaf works.
Dit is een nieuw type zonnecel gebaseerd op de werking van bladeren.
EnglishSome people even say it takes more energy to make a solar cell than it will give out in its entire life.
Sommigen zeggen zelfs dat het meer energie kost om een zonnecel te maken dan dat ze in haar hele levensloop zal opbrengen.
EnglishSo this is a virus-based solar cell.
EnglishThrough evolution and selection, we took it from an eight percent efficiency solar cell to an 11 percent efficiency solar cell.
Door evolutie en selectie, hebben we een zonnecel met acht procent efficiëntie tot 11 procent efficiëntie verhoogd.
EnglishThere's the solar panels of the cell, some switches that turn your genes on and off, the girders of the cell, motors that move your muscles.
Daar zijn de zonnepanelen van de cel, een paar schakelaars om genen aan en uit zetten, de steunbalken van de cel, motoren die je spieren bewegen.
EnglishImagine spraying the precursors to a PV cell, to a solar cell, onto a roof, and having it self-assemble into a layered structure that harvests light.
Beeld je in dat we de precursors op een fotovoltaïsche cel sproeien, een zonnecel op een dak, en het laten zelfopbouwen in een gelaagde structuur die licht oogst.
EnglishAnd through a process of selection evolution, you can pull one out of a billion that does something that you'd like it to do, like grow a battery or grow a solar cell.
Via een proces van selectie-evolutie, kun je er net die ene uitpikken die iets doet wat jou bevalt, zoals een batterij of een zonnecel te laten groeien.

Synoniemen (Engels) voor "solar cell":

solar cell

Vergelijkbare vertalingen voor "solar cell" in Nederlands

solar bijvoeglijk naamwoord
solar zelfstandig naamwoord
cell zelfstandig naamwoord
nerve cell zelfstandig naamwoord
blood cell zelfstandig naamwoord
convection cell zelfstandig naamwoord
red blood cell zelfstandig naamwoord
solar energy zelfstandig naamwoord
solar flare zelfstandig naamwoord
solar panel zelfstandig naamwoord
solar radiation zelfstandig naamwoord
solar wind zelfstandig naamwoord
white blood cell zelfstandig naamwoord
brain cell zelfstandig naamwoord
fuel cell zelfstandig naamwoord