EN

solar {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
You get barefoot solar engineers carrying solar panels into the remote mountains.
Je krijgt zonne-ingenieurs die blootsvoets zonnepanelen naar afgelegen bergen brengen.
UNESCO will be holding the solar summit on the solar energy decade in September.
De UNESCO houdt in september de Top van het decennium van de zonne-energie.
And if we can eventually get good solar in space, that also could help.
Als we ooit goede zonne-energie krijgen uit de ruimte zou dat ook kunnen helpen.

Voorbeeldzinnen voor "solar" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishPowered by my solar panels, it sucks in saltwater and turns it into freshwater.
Gevoed door zonnepanelen neemt het zout water in om er zoet water van te maken.
EnglishAnd this is when the project Solar Impulse really started to turn in my head.
Op dat moment begon het Solar Impulse project echt vorm te krijgen in mijn hoofd.
EnglishUNESCO will be holding the solar summit on the solar energy decade in September.
De UNESCO houdt in september de Top van het decennium van de zonne-energie.
EnglishYou get barefoot solar engineers carrying solar panels into the remote mountains.
Je krijgt zonne-ingenieurs die blootsvoets zonnepanelen naar afgelegen bergen brengen.
EnglishHe knows more about solar than anyone I know anywhere in the world guaranteed.
Hij weet gegarandeerd meer over zonne-energie dan wie dan ook in de wereld.
EnglishWhen we put it through our solar chimney, we remove actually about 95 percent of that.
Wanneer het door onze zonneschoorsteen gaat, verwijderen we ongeveer 95% hiervan.
EnglishAnd if we can eventually get good solar in space, that also could help.
Als we ooit goede zonne-energie krijgen uit de ruimte zou dat ook kunnen helpen.
EnglishHe said, "Do you know there's a solar-electrified village in Sierra Leone?"
Hij zei: 'Weet je dat er een zonnegeëlektrificeerd dorp is in Sierra Leone?'
EnglishTo give you a sense of how small that size is, that's the size of our solar system.
Om je een idee te geven over hoe klein dat is, dat is de grootte van ons zonnestelsel.
EnglishThey've discovered a new bond, a new material for transparent solar cells.
Ze ontdekten een nieuwe binding, een nieuw materiaal voor transparante zonnecellen.
EnglishBut suppose you use the green technology, solar pumps -- they are of no use in this area.
Groene technologie, pompen op zonne-energie -- zijn van geen nut in dit gebied.
English55 years old, and she's solar-electrified 200 houses for me in Afghanistan.
55 jaar oud en ze zonne-elektrificeerde voor mij 200 huizen in Afghanistan.
EnglishWe can't do that today because solar panels are heavy, expensive and very inefficient.
We kunnen dat nu nog niet omdat zonnepanelen zwaar zijn, en duur en erg inefficiënt.
EnglishSolar radiation is composed of ultraviolet and infrared rays, and direct light.
Zonnestralen bestaan nu juist weer uit infrarode en ultraviolette stralen en direct licht.
EnglishBio-energy, solar power and wind power must form the backbone of this.
Bio-energie, zonne-energie en windenergie moeten de ruggengraat hiervan vormen.
EnglishAnd that is how our solar system was formed, four and a half billion years ago.
Zo is vier en een half miljard jaar geleden ons zonnestelsel gevormd.
EnglishWe'd have concentrated solar power plants at intervals along the way.
Er zouden groepjes zonne-energiecentrales met tussenafstand langs de weg staan.
EnglishIt presents the solar panel to the sun, and at night it's a street lamp.
Het zonnepaneel is naar de zon gericht, en 's nachts is het een straatlamp.
EnglishOur exploration of the solar system has taught us that the solar system is beautiful.
Onze exploratie van het zonnestelsel heeft ons geleerd dat het mooi is.
EnglishThere's a solar panel on the back, and there are batteries in the wheels.
Er is een zonnepaneel op de achterkant, en er zitten accu's in de wielen.

Synoniemen (Engels) voor "solar cell":

solar cell
solar energy