EN

soil {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Makes the rocks crumble, and the first step in the generation of soil.
Doet de rotsen verkruimelen, de eerste stap in de vorming van grond.
The story on food, on water, on soil, on climate is all much the same.
De situatie voor voedsel, water, grond en klimaat is min of meer hetzelfde.
With clean water and soil I've found out that the Wasteland's plants don't emit poison.
Ik vond uit dat met schoon grond en water, de planten geen gif produceren.
The multifunctional and cross-sectoral approach to soil is of primary importance.
De multifunctionele en multi-sectorale benadering van de bodem staat hierbij voorop.
The violent disputes that are now occurring on European soil make no difference here.
Het huidige, gewelddadige conflict op Europese bodem verandert daar niets aan.
There should be immediate removal of US nuclear weapons from European soil.
De Amerikaanse kernwapens zouden per direct moeten worden verwijderd van Europese bodem.
In a single cubic inch of soil, there can be more than eight miles of these cells.
In één enkele kubieke centimeter aarde kunnen meer dan 780 meter van zulke cellen zitten.
The answer is in order to get used to lying in the soil.
Het antwoord is omdat hij op die manier gewoon wordt om in de aarde te liggen.
Het gedraagt zich als de aarde in een tuin.
Contact and exchange with democratic countries, especially between young people, provide the most fertile soil for democracy in countries which do not have real democratic traditions.
Contacten en uitwisseling met democratische landen, vooral tussen jongeren, bieden de beste voedingsbodem voor de democratie in landen die geen democratische traditie hebben.
soil (ook: ground)

Voorbeeldzinnen voor "soil" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishPeter Gabriel: So torture is not something that always happens on other soil.
Peter Gabriel: Marteling is dus niet iets wat alleen in het buitenland gebeurt.
EnglishThis tragedy is taking place on European soil and what is Europe’ s response?
Deze tragedie voltrekt zich op Europees grondgebied en hoe reageert Europa daarop?
EnglishThe multifunctional and cross-sectoral approach to soil is of primary importance.
De multifunctionele en multi-sectorale benadering van de bodem staat hierbij voorop.
EnglishThose effects must therefore be minimised and the strain on the soil thus reduced.
Het is daarom zaak die effecten te minimaliseren en zo de bodem minder te belasten.
EnglishAgriculture, as is well known, is one of the worst polluters of soil and water.
Zoals men weet is de landbouw een van de ergste vervuilers van de bodem en het water.
EnglishThe violent disputes that are now occurring on European soil make no difference here.
Het huidige, gewelddadige conflict op Europese bodem verandert daar niets aan.
EnglishFood safety - from the soil to the table - is a very important task for the EU.
Voedselveiligheid - van de boer tot het bord - is een zeer belangrijke taak voor de EU.
EnglishEach point is a different species or a different stream or a different soil type.
Elk punt is een andere soort, of een andere beek, of een ander bodemtype.
EnglishThey're the grand molecular disassemblers of nature -- the soil magicians.
Ze zijn de grote moleculaire ontmantelaars van de natuur – de grondtovenaars.
EnglishIn a single cubic inch of soil, there can be more than eight miles of these cells.
In één enkele kubieke centimeter aarde kunnen meer dan 780 meter van zulke cellen zitten.
EnglishWith clean water and soil I've found out that the Wasteland's plants don't emit poison.
Ik vond uit dat met schoon grond en water, de planten geen gif produceren.
EnglishThere should be immediate removal of US nuclear weapons from European soil.
De Amerikaanse kernwapens zouden per direct moeten worden verwijderd van Europese bodem.
EnglishSo the notion, you change the soil, the seed doesn't grow as well.
Dus het begrip dat als je je de bodem verandert, het zaad niet goed zal groeien.
EnglishLondon has been the latest victim on European soil, but Iraq is a victim every day.
Op het Europese grondgebied is Londen het laatste slachtoffer, maar Irak is dat iedere dag.
English- secondly, we need direct protection from the risk so that the soil is not washed away;
- ten tweede iets ondernemen tegen het dreigende wegspoelen van de grond;
EnglishThe story on food, on water, on soil, on climate is all much the same.
De situatie voor voedsel, water, grond en klimaat is min of meer hetzelfde.
EnglishThe States must mobilise themselves against the hate that is re-emerging on their soil.
De lidstaten moeten zich wapenen tegen de haat die opnieuw op hun bodem de kop op steekt.
EnglishBut this mindset has continued to be faithful to the soil and to the land that it emerged from.
Maar deze mentaliteit bleef trouw aan de bodem en het land waar ze uit voortkwam.
EnglishIt has little experience of war on its own soil; the last time was in the 1860s.
De laatste daarvan was in 1860-1865 - geruime tijd geleden dus.
EnglishEurope has a duty to offer the same guarantees to all individuals resident on European soil.
Europa moet aan iedereen die op zijn grondgebied verblijft dezelfde garanties bieden.

Synoniemen (Engels) voor "soil":

soil
soiled