"socio-economic" in het Nederlands

EN

"socio-economic" - vertaling Nederlands

EN

socio-economic {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
socio-economic
volume_up
sociaal-economisch {bn.}
However, if recovery is not achieved the outcome will be increased socio-economic hardship.
Het uitblijven van herstel zal meer sociaal-economisch leed tot gevolg hebben.
Five: we need comprehensive socio-economic studies on human/ machine interfaces.
Ten vijfde, er dient uitvoerig sociaal-economisch onderzoek te worden gedaan naar mens/machine-interface.
It is high time we focused on European socio-economic policy.
Het wordt de hoogste tijd om werk te maken van het Europees sociaal-economisch beleid.

Voorbeeldzinnen voor "socio-economic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhat are the socio-economic consequences if we introduce certain legislation?
Wat zijn de sociaal-economische consequenties, als wij bepaalde wetgeving invoeren.
EnglishI think that we need to pay particular attention to the socio-economic situation.
Ik denk dat met name de sociaal-economische situatie aandacht verdient.
EnglishAnd there was socio-economic problems, which are now being solved at a much better scale.
Er waren socio-economische problemen, die nu worden opgelost op veel betere schaal.
EnglishHowever, if recovery is not achieved the outcome will be increased socio-economic hardship.
Het uitblijven van herstel zal meer sociaal-economisch leed tot gevolg hebben.
EnglishThe socio-economic problems have arisen from an ecological problem.
De sociaal-economische problemen zijn het resultaat van een ecologisch probleem.
EnglishWhat is the position of socio-economic research in the European research area?
Wat is de plaats van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in de Europese onderzoeksruimte?
EnglishLess work is done on the socio-economic aspects of sustainable development.
Wel is er minder gedaan aan de sociaal-economische aspecten van de duurzame ontwikkeling.
EnglishOne for socio-economic affairs and one for the more technical Commissioners.
Eén voor de sociaal-economische vraagstukken en één voor de meer technische commissarissen.
EnglishRestructuring must be accompanied by socio-economic measures.
Herstructureringen moeten door sociaal-economische maatregelen worden begeleid.
EnglishFinancial support for those regions in the form of socio-economic programmes is desirable.
Financiële steun aan deze regio's in de vorm van sociale economische programma's is gewenst.
EnglishIt is also important that we then take account of the socio-economic damage to the sector.
Het is ook van belang dat we dan oog hebben voor de sociaal-economische schade aan de sector.
EnglishI do not need to repeat here how important SMUs are in socio-economic terms in Europe.
De betekenis van de KMO voor het sociaal-economische Europa hoef ik hier niet meer toe te lichten.
EnglishFive: we need comprehensive socio-economic studies on human/ machine interfaces.
Ten vijfde, er dient uitvoerig sociaal-economisch onderzoek te worden gedaan naar mens/machine-interface.
EnglishIt is high time we focused on European socio-economic policy.
Het wordt de hoogste tijd om werk te maken van het Europees sociaal-economisch beleid.
EnglishYet this is the risk run by island regions, given the socio-economic factors that define those areas.
De eilandregio's lopen nochtans dat risico gelet op hun sociaal-economische situatie.
EnglishThe Commission must ensure that the socio-economic structure of these areas is maintained.
De Commissie moet toezien op het behoud van de sociale en economische structuren in die gebieden.
EnglishThis gas pipeline is of great socio-economic importance.
Het gaat om een gasleiding waarvan de sociaal-economische betekenis enorm is.
EnglishIt is important that we develop this socio-economic potential.
Het is belangrijk dat we dit sociaal-economische aspect bevorderen.
EnglishSocio-economic support can indeed be provided through the EFF, as requested in your report.
In het kader van het EVF kan de sociaaleconomische steun worden verleend waartoe u oproept in uw verslag.
EnglishWe must take precautions to prevent the ecological and socio-economic consequences of exodus and depopulation.
De ecologische en sociaal-economische gevolgen van ontvolking moeten worden voorkomen.

Vergelijkbare vertalingen voor "socio-economic" in Nederlands

economic bijvoeglijk naamwoord