"social organization" in het Nederlands

EN

"social organization" - vertaling Nederlands

EN

social organization {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "social organization" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI want to stress, you know, social organization can transcend political bounds.
Ik wil benadrukken dat de sociale organisatie politieke grenzen kan overstijgen.
EnglishAnd you could look at this art and you could, of course, see the complex social organization of the people who brought it into being.
In deze kunst kon je de complexe sociale organisatie zien van de mensen die haar maakten.
EnglishCurrent demographic trends are having and will have effects on the funding and organization of social protection.
De huidige demografische tendensen hebben gevolgen voor de financiering en de organisatie van de sociale zekerheid.
EnglishSo, what threatens to happen with this unfolding apocalypse is the collapse of global social organization.
Wat er dreigt te gebeuren met deze zich aankondigende apocalyps, is de ineenstorting van de wereldwijde sociale organisatie.
English. ~~~ As it has moved global, moved us toward a global level of social organization, it has driven us toward moral truth.
Het heeft dat gedaan, wereldwijd: het heeft gebracht naar een globaal niveau van sociale organisatie, naar morele waarheid.
EnglishNow, first let me remind you how much work it took to get us where we are, to be on the brink of true global social organization.
Laat ik er eerst aan herinneren hoeveel werk het kostte om ons te brengen waar we nu staan, aan de rand van de ware wereldwijde sociale organisatie.
EnglishThe purpose of this Green Paper is to stimulate a debate, in the context of the social dialogue, on work organization as it affects teleworking.
Het doel van dit Groenboek is een debat op gang brengen in het kader van de sociale dialoog over kwesties die verband houden met de organisatie van telewerken.
EnglishIt's why social organization has grown from the hunter-gatherer village to the ancient state, the empire, and now here we are in a globalized world.
Dat is de reden waarom sociale organisatie is gegroeid vanuit het jager-verzamelaarsdorp tot de oude staat, het rijk. ~~~ En nu bevinden we ons in een geglobaliseerde wereld.
EnglishAnd it is with equal zeal that we should consider where states will get their funding from in the future to deal, for example, with the organization of social security.
Met een even groot enthousiasme zou men moeten overwegen waar de lidstaten in de toekomst de middelen vandaan zullen halen die nodig zijn om bijvoorbeeld de sociale zekerheid te organiseren.

Synoniemen (Engels) voor "social organization":

social organization

Vergelijkbare vertalingen voor "social organization" in Nederlands

organization zelfstandig naamwoord
social bijvoeglijk naamwoord
social order zelfstandig naamwoord
social worker zelfstandig naamwoord
relief organization zelfstandig naamwoord
umbrella organization zelfstandig naamwoord
humanitarian organization zelfstandig naamwoord
charitable organization zelfstandig naamwoord
international organization zelfstandig naamwoord
social climber zelfstandig naamwoord
social development zelfstandig naamwoord
social fabric zelfstandig naamwoord
social life zelfstandig naamwoord
social media zelfstandig naamwoord
social work zelfstandig naamwoord