"social involvement" in het Nederlands

EN

"social involvement" - vertaling Nederlands

EN

social involvement {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "social involvement" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe must remember, however, that there will only be a European social union with the involvement of European unions.
Een Europese sociale unie kan er echter alleen maar komen als er ook Europese vakbonden zijn.
EnglishHow can they be galvanised into social involvement and into achieving the much-needed change in mentality?
Hoe de Roma zelf voor sociale participatie te mobiliseren en tot een noodzakelijke mentaliteitsverandering te bewegen?
EnglishWe need to do more to combat poverty in order to safeguard social involvement and social stability in society.
Het is noodzakelijk om meer aan armoedebestrijding te doen om ook de sociale participatie en de sociale stabiliteit van onze samenleving te waarborgen.
EnglishInvolvement of social partners in the management of a pension fund is an issue which is sometimes enshrined in national and social law.
Het betrekken van sociale partners in het beheer van een pensioenfonds is een zaak die soms in de nationale en sociale wetgeving is vastgelegd.
EnglishIt is very clear from this letter that the UK Government does not want any involvement of social partners or the issue of social partnership.
Deze brief windt er geen doekjes om dat de regering van het VK niet wil dat de sociale partners of het sociale partnerschap een rol gaan spelen.
EnglishFor those whose political doctrine consists of a social market economy, this involvement by all social elements seems to us to be significant.
In de ogen van degenen die de politieke leer van de sociale markteconomie aanhangen, is deze participatie van alle sociale actoren van essentieel belang.
EnglishIt should also contribute to a feeling of citizenship, social involvement and, when it comes to Europe, respect for cultural diversity.
Ook moet het bijdragen aan het gevoel van burgerschap, aan maatschappelijke betrokkenheid en, als het gaat over Europa, ook aan respect voor culturele diversiteit.
EnglishThis type of industrial change relies completely upon the full involvement of social partners, citizens and politicians at local, regional and national level.
Met dit soort industriële verandering is de volledige betrokkenheid van sociale partners, burgers, politici, een absolute vereiste, zowel op lokaal, regionaal als nationaal niveau.
EnglishThis central idea logically leads to a political approach which says that economic reform, social involvement, social cohesion and job creation go hand in hand.
Uit die grondgedachte volgt het politieke uitgangspunt dat economische hervormingen, maatschappelijke deelneming, sociale cohesie en bevordering van de werkgelegenheid samen horen.
EnglishIf we wish to pursue a positive and constructive approach to economic and social change, the involvement of the public authorities is essential, on European, national and regional levels.
Voor een positieve en opbouwende benadering van economische en sociale veranderingen is optreden van de overheid noodzakelijk, zowel op Europees, nationaal als regionaal niveau.
EnglishThis Directive and the rules it lays down, which represent an innovative approach intended to increase the involvement of social partners, will not come into force until October 2005.
Deze richtlijn en de daarin neergelegde regels, die een vernieuwende aanpak behelzen voor de versterking van de betrokkenheid van de sociale partners, zullen niet voor oktober 2005 in werking treden.

Vergelijkbare vertalingen voor "social involvement" in Nederlands

involvement zelfstandig naamwoord
social bijvoeglijk naamwoord
social order zelfstandig naamwoord
social worker zelfstandig naamwoord
social organization zelfstandig naamwoord
social climber zelfstandig naamwoord
social development zelfstandig naamwoord
social fabric zelfstandig naamwoord
social life zelfstandig naamwoord
social media zelfstandig naamwoord
social work zelfstandig naamwoord
social problem zelfstandig naamwoord
social norm zelfstandig naamwoord
social control zelfstandig naamwoord
social critique zelfstandig naamwoord