"social expenses" in het Nederlands

EN

"social expenses" - vertaling Nederlands

EN

social expenses {zelfstandig naamwoord}

volume_up
social expenses (ook: social charges)

Voorbeeldzinnen voor "social expenses" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOn the contrary, it would be much wiser to rationalize our social security expenses without jeopardizing the social structure.
Het is veel verstandiger onze uitgaven voor sociale zekerheid te rationaliseren, zonder dat dit het sociale bouwwerk in gevaar brengt, integendeel.
EnglishBarriers, for example, in the field of social security, medical expenses insurance, residence permits, recognition of study credits, language problems, etc.
Belemmeringen, bijvoorbeeld op het gebied van sociale zekerheid, ziektekostenverzekering, verblijfsvergunningen, erkenning van studiepunten, taalproblemen en andere.
EnglishIt goes without saying that the Member States have a primary responsibility, particularly where reimbursement of medical expenses and social contributions are concerned.
Het spreekt voor zich dat ook de lid-staten een primaire verantwoordelijkheid dragen, vooral als het gaat om het vergoeden van medische kosten en sociale lasten.
EnglishThe often heavy medical expenses and social burdens continue to be borne by the families of the patients, resulting in significant financial, psychological and social costs.
De gezinnen van de patiënten moeten volledig opkomen voor de vaak zware medische kosten en sociale lasten, met alle financiële, psychologische en sociale gevolgen van dien.

Vergelijkbare vertalingen voor "social expenses" in Nederlands

social bijvoeglijk naamwoord
expenses zelfstandig naamwoord
social order zelfstandig naamwoord
social worker zelfstandig naamwoord
incidental expenses zelfstandig naamwoord
additional expenses zelfstandig naamwoord
operating expenses zelfstandig naamwoord
travelling expenses zelfstandig naamwoord
contingency expenses zelfstandig naamwoord
social organization zelfstandig naamwoord
accommodation expenses zelfstandig naamwoord
social climber zelfstandig naamwoord
social development zelfstandig naamwoord
social fabric zelfstandig naamwoord