"social control" in het Nederlands

EN

"social control" - vertaling Nederlands

NL

"sociale controle" - vertaling Engels

EN

social control {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Overall, I am convinced of the advantages of social control.
In algemene zin ben ik overtuigd van de voordelen van sociale controle.
This sort of neighbourhood watch on Internet does appear to result in efficient social control.
Dit soort burgerwachten op internet blijkt immers een efficiënte sociale controle te zijn.
It is as if social control were a guarantee of quality when a local shopkeeper buys meet from a hunter to sell.
De sociale controle is als het ware een kwaliteitsgarantie wanneer de buurtwinkelier van de jager vlees koopt om te verkopen.
NL

sociale controle {de}

volume_up
sociale controle
In algemene zin ben ik overtuigd van de voordelen van sociale controle.
Overall, I am convinced of the advantages of social control.
Dit soort burgerwachten op internet blijkt immers een efficiënte sociale controle te zijn.
This sort of neighbourhood watch on Internet does appear to result in efficient social control.
De sociale controle is als het ware een kwaliteitsgarantie wanneer de buurtwinkelier van de jager vlees koopt om te verkopen.
It is as if social control were a guarantee of quality when a local shopkeeper buys meet from a hunter to sell.

Voorbeeldzinnen voor "social control" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis sort of neighbourhood watch on Internet does appear to result in efficient social control.
Dit soort burgerwachten op internet blijkt immers een efficiënte sociale controle te zijn.
EnglishOverall, I am convinced of the advantages of social control.
In algemene zin ben ik overtuigd van de voordelen van sociale controle.
EnglishIt is as if social control were a guarantee of quality when a local shopkeeper buys meet from a hunter to sell.
De sociale controle is als het ware een kwaliteitsgarantie wanneer de buurtwinkelier van de jager vlees koopt om te verkopen.
EnglishI am aware that the affected bodies may often view social control as an inconvenience, and it may seem unnecessarily complicated to them.
Ik besef dat de organen die de controle ondergaan, deze mogelijk nogal eens als hinderlijk en onnodig ingewikkeld beschouwen.
EnglishThere would then be spontaneous social control, which is more effective than repression through the courts or administrative support to victims.
Dergelijke woongebieden zijn immers doelmatiger dan een strenger repressief beleid of slachtofferhulp door de overheid.
EnglishThe main debate on the social consequences of scientific research established the need for social control over science.
In het debat te gronde over de sociale gevolgen van het wetenschappelijk onderzoek stelt zich de noodzaak van sociale controle op de wetenschap.
EnglishFirstly, a question by Mr Désir and Mrs Flautre on what the Commission are doing to address the social aspects of merger control.
Ten eerste de vraag van de heer Désir en mevrouw Flautre over wat de Commissie doet inzake de sociale aspecten van fusies en het toezicht daarop.
EnglishWe called for other rules from the start, such as more transparency, democratic control and social and ecological responsibility.
Wij hebben ons altijd ingespannen voor andere regels, meer transparantie, democratische controle en sociale en ecologische verantwoordelijkheidszin.
EnglishFirst, regarding the Schengen project in general, which of course constitutes the most extensive system in world history of supervision and political and social control.
Ten eerste algemeen over het Schengen-project, dat het meest uitgebreide systeem voor bewaking en politieke en sociale controle ter wereld is.
EnglishIt is criminal for issues which impinge on human existence itself, on life and death, to be commercialised beyond the bounds of any social or political control.
Het is een misdaad vraagstukken die rechtstreeks het menselijk bestaan, het leven en de dood raken, te onderwerpen aan commercialisering en te onttrekken aan elke sociale en politieke controle.
EnglishIt is important, for the sake of fighting unemployment and defending a Europe with a social dimension, to control capital movements and fight fiscal and social dumping ruthlessly.
In naam van de werkloosheidsbestrijding en de verdediging van een sociaal Europa is de belasting op kapitaalbewegingen belangrijk, evenals de permanente bestrijding van fiscale en sociale dumping.

Vergelijkbare vertalingen voor "social control" in Nederlands

social bijvoeglijk naamwoord
control zelfstandig naamwoord
to control werkwoord
social order zelfstandig naamwoord