"social consensus" in het Nederlands

EN

"social consensus" - vertaling Nederlands

EN

social consensus {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "social consensus" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe need to guarantee a basis founded on social consensus and democratic supervision.
Er moet een basis worden gelegd voor de sociale dialoog en de democratische controle.
EnglishI believe that what is needed is to achieve social consensus on the part of everyone involved.
Er dient naar mijn mening op dit terrein een maatschappelijke consensus te worden bereikt.
EnglishDialogue will allow a social consensus to be reached, while force will only be answered with force.
Door een dialoog kan maatschappelijke consensus worden bereikt, terwijl geweld alleen geweld veroorzaakt.
EnglishBuilding a social Europe requires consensus-building between the social partners, not creating new impediments.
Een sociaal Europa vraagt om consensus tussen de sociale partners, niet om nieuwe hindernissen.
EnglishSocial consensus is an important advantage for Europe in terms of business location and of the investment that is so desperately needed.
De sociale consensus is voor Europa een belangrijke troefkaart, ook voor de dringend noodzakelijke investeringen.
EnglishI should also like to state, in this initial overview, that I am firmly convinced this is a problem which demands a broad debate and social and political consensus.
Ik wil in deze eerste lezing ook zeggen dat ik er absoluut van overtuigd ben dat dit probleem een breed debat vereist alsook consensus van sociale en politieke aard.
EnglishAs the rapporteur says:'social protection systems help to establish social consensus which is an important precondition for sustainable economic development '.
Zoals de rapporteur zegt: " stelsels van sociale zekerheid dragen bij tot het vinden van een sociale consensus die een belangrijke voorwaarde is voor een duurzame economische ontwikkeling ".
EnglishSustained social and economic development, the strengthening of economic activity, and the creation of jobs take place through social consensus, concertation and active diplomacy.
Gestaag vooruitgang boeken op sociaal en economisch gebied, de economische activiteit opdrijven en banen scheppen kan alleen via sociale consensus, overleg en actieve diplomatie.
EnglishI would fully agree with the rapporteur that research on gene technology depends mainly on whether we can arrive at a social consensus on the issues associated with it.
Gentechnologisch onderzoek - daarover ben ik het volledig eens met de rapporteur - hangt er in belangrijke mate van af of wij met betrekking tot deze vragen een maatschappelijke consensus vinden.
EnglishThis annual report has been hijacked in order to trumpet causes which unite no social consensus, which contradict and assail eternal principles and values with deep roots in Western civilisation.
Dit jaarverslag wordt gebruikt om doelen te verwezenlijken waarover geen consensus bestaat en die bovendien indruisen tegen eeuwenoude beginselen en waarden die in de Westerse cultuur verankerd zijn.

Vergelijkbare vertalingen voor "social consensus" in Nederlands

consensus zelfstandig naamwoord
social bijvoeglijk naamwoord
social order zelfstandig naamwoord
social worker zelfstandig naamwoord
social organization zelfstandig naamwoord
social climber zelfstandig naamwoord
social development zelfstandig naamwoord
social fabric zelfstandig naamwoord
social life zelfstandig naamwoord
social media zelfstandig naamwoord
social work zelfstandig naamwoord
social problem zelfstandig naamwoord
social norm zelfstandig naamwoord