"sociable" in het Nederlands

EN

"sociable" - vertaling Nederlands

NL
EN

sociable {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
European children and young people must return to the idea that sport is a healthy, character-building and sociable activity, in which the important thing is to participate.
De Europese jongens en meisjes en onze jongeren moeten weer het idee krijgen dat sport gezond is, bijdraagt tot karaktervorming en gezellig is, en dat meedoen nog steeds het belangrijkste is.

Voorbeeldzinnen voor "sociable" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWell, actually rats are, in contrary to what most people think about them, rats are highly sociable creatures.
Nou, eigenlijk zijn ratten - in tegenstelling tot wat de meeste mensen over hen denken - zeer sociale wezens.
EnglishWe're developing robots, they call them sociable robots, that are specifically designed to be companions -- to the elderly, to our children, to us.
We ontwikkelen robots die sociale robots worden genoemd, speciaal ontwikkeld als gezelschapsrobots voor ouderen, voor onze kinderen, voor ons.
EnglishAnd so from social networks to sociable robots, we're designing technologies that will give us the illusion of companionship without the demands of friendship.
Van sociale netwerken tot gezelschapsrobots ontwerpen we technologieën die ons de illusie van gezelschap geven, zonder de vereisten van vriendschap.
EnglishDuring my research I worked in nursing homes, and I brought in these sociable robots that were designed to give the elderly the feeling that they were understood.
Tijdens mijn onderzoek werkte ik in verpleegtehuizen. ~~~ Ik bracht sociale robots mee die ontworpen waren om ouderen het gevoel te geven dat ze begrepen werden.
EnglishToday, we can discuss the telecommunications area at a sociable hour and not, as we usually do, late in the evening with just a few telecommunications freaks taking part.
Vandaag vindt het debat over telecommunicatie op een menselijk uur plaats en niet zoals gewoonlijk laat op de avond tussen enkele telecommunicatiefanaten.
EnglishEuropean children and young people must return to the idea that sport is a healthy, character-building and sociable activity, in which the important thing is to participate.
De Europese jongens en meisjes en onze jongeren moeten weer het idee krijgen dat sport gezond is, bijdraagt tot karaktervorming en gezellig is, en dat meedoen nog steeds het belangrijkste is.

Synoniemen (Engels) voor "sociable":

sociable