"so to say" in het Nederlands

EN

"so to say" - vertaling Nederlands

EN

so to say {bijwoord}

volume_up
The successors of the fallen Communist system are eloquent business people demanding respect, responsible politicians, so to say.
De opvolgers van het gevallen communistische systeem zijn welbespraakte zakenlieden die respect verlangen, zogezegd u201Cverantwoordelijke politiciu201D.

Voorbeeldzinnen voor "so to say" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo, they say Jesus did talk a lot about helping the outcasts, helping poor people.
Ze hebben het meer over het feit dat Jezus de verstotelingen hielp, en de armen.
EnglishSo, I say to the Council of Ministers: Keep this programme genuinely under review.
Ik verzoek de Raad dan ook nauwlettend op de uitvoering van dit programma toe te zien.
EnglishSo to say that this is the first time we have looked at this is quite wrong.
Dus het is pertinent onjuist om te beweren dat we hier nu voor het eerst naar kijken.
EnglishAnd happiness, of course, is such a vague word, so let's say well-being.
En geluk is nogal een erg vaag woord, dus laten we het welzijn noemen.
EnglishAnd so I say to him -- clear in my mind, I say to him: "This is Jill!
Ik zeg tegen hem -- althans, ik denk dat ik tegen hem zeg: "Met Jill!
EnglishSo, I say, "Let's study more, let's shed light on this issue, let's do whatever we can."
Ik zeg: laten we meer kennis verwerven en deze kwestie ophelderen.
EnglishI will go as far so to say there is a small smell of hypocrisy coming from the Commission.
Ikzelf wil zover gaan om te stellen dat de Commissie een lichte geur van schijnheiligheid verspreidt.
EnglishSo you say, "Aw, come on Shermer, anybody can do that in a Psych 101 text with an illusion like that."
Je zal zeggen: "Komaan, Shermer, dat kan elke beginnende psycholoog."
EnglishSo, they say the eyes are the windows of the soul -- turns out they're a window to a whole lot more stuff.
Ze zeggen dat de ogen de vensters van de ziel zijn -- maar ze bieden zicht op nog veel meer.
EnglishAnd so they say, I guess this really isn't a place for boys.
En dus zeggen ze, volgens mij is dit geen plek voor jongens.
EnglishSo we say to the US that Mexico and Canada must be part of the United States.
Welnu, wij zeggen op onze beurt tegen de Amerikanen dat Mexico en Canada deel moeten uitmaken van de Verenigde Staten.
EnglishSo I say to Member States: " Over to you at Stockholm.
Dus zeg ik tot de lidstaten: " Nu is het aan jullie in Stockholm.
EnglishSo I say to the Council: ' put your money where your mouth is '.
Dus zeg ik tegen de Raad: " Geen woorden, maar daden ".
EnglishLet us say so, and say so proudly, the Maastricht method has been remarkably successful.
We moeten stellen dat de methode van Maastricht een opmerkelijk succes gekend heeft en we moeten daar fier op zijn.
EnglishAnd so people say to me, "How do I know if a word is real?"
Mensen zeggen me dus: "Hoe weet ik of een woord echt is?"
EnglishSo I say: crisis prevention first, military hardware second.
Dus: eerst oorlogspreventie en dan militaire outillage.
EnglishSo we say to the Dutch Government, to Minister Pronk, do something!
Nederlandse regering, minister Pronk, doe iets!
EnglishSo, I say, let me introduce you... to Miss Dusty Tails.
Dus, laat me jullie introduceren... aan Miss Dusty Tails.
EnglishSo I say to Tony, "Sorry, but it's worse than you think.
Ik zeg aan Tony: "Sorry, maar het is erger dan je denkt.
EnglishAnyway, so lets say you need a drugstore near Chicago.
Laten we zeggen dat je een apotheek nodig hebt in Chicago.

Vergelijkbare vertalingen voor "so to say" in Nederlands

say zelfstandig naamwoord
so bijwoord
to voorzetsel