"so many" in het Nederlands

EN

"so many" - vertaling Nederlands

NL
EN

so many {bijwoord}

volume_up
so many
volume_up
zovele {bw.}
And we are last place in so many things -- for example, social factors.
We zijn de laatste in zovele dingen. ~~~ Sociale factoren, bijvoorbeeld.
Yesterday’ s action, like so many others, was illegal, cynical and inhumane.
De actie van gisteren is, zoals zovele andere, illegaal, cynisch, onmenselijk.
And I've collaborated with so many incredible, inspirational musicians around the world.
Ik heb samengewerkt met zovele ongelooflijke, inspirerende muzikanten over de hele wereld.

Voorbeeldzinnen voor "so many" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMr President, like so many others here today, I believe this is a good measure.
Mijnheer de Voorzitter, zoals zovelen vandaag vind ik dit een goede maatregel.
EnglishSo the question is, why are so many people so wrong about something so important?
Dus is de vraag waarom zoveel mensen verkeerd denken over zoiets belangrijks?
EnglishIt is wonderful that so many women want to do that in the area of very small firms.
Ik vind het prachtig dat zoveel vrouwen dat in een zeer klein gebied willen doen.
EnglishFurthermore, I have the feeling that we are getting used to so many cases arising.
Voorts heb ik de indruk dat wij zo langzamerhand immuun worden voor al dat geweld.
EnglishMr President, why do so many Africans struggle when it comes to sharing power?
Voorzitter, waarom zijn zoveel Afrikanen zo slecht in het delen van de macht?
EnglishThere are so many practical ways of satisfying Russia's justified concerns.
Er zijn veel oplossingen mogelijk om aan de wensen van Rusland tegemoet te komen.
EnglishYesterday’ s action, like so many others, was illegal, cynical and inhumane.
De actie van gisteren is, zoals zovele andere, illegaal, cynisch, onmenselijk.
EnglishI would also like to concentrate on two issues which have been discussed by so many.
Ik wil ook graag stilstaan bij twee kwesties waar al veelvuldig over is gesproken.
EnglishI set up a website because I was getting so many questions about Molas and sunfish.
Ik maakte een website omdat ik zoveel vragen kreeg over Mola's en maanvissen.
EnglishThere are so many questions that the debate about a centre is just a distraction.
Dat zijn zoveel vragen dat een discussie over een centrum alleen maar afleidend werkt.
EnglishMr President, it is good that we have so many environmental reports here today.
Mijnheer de Voorzitter, het is goed dat we vandaag zo veel milieuverslagen behandelen.
EnglishDid anybody think while I was playing, "Why is he using so many impulses?"
Dacht iemand terwijl ik aan het spelen was, "Waarom legt hij zoveel nadrukken?"
EnglishWith so many options to choose from, people find it very difficult to choose at all.
Met zoveel keuzemogelijkheden vinden mensen het lastig om een keuze te maken.
EnglishBut there are so many of them that there'll be an enormous number of false positives.
Maar omdat ze met zovelen zijn, zal er een enorm aantal vals positieve tests zijn.
EnglishIt's just that there are so many other people in your navel when you gaze.
Het is alleen dat er zoveel andere mensen in je navel zitter terwijl je staart.
EnglishNever before did so many countries, NGOs and journalists take part in a UN Conference.
Nog nooit namen zoveel landen, NGO's en journalisten deel aan een VN-conferentie.
EnglishWe must prepare our European home for the accession of so many new countries.
Wij moeten ons Europese huis voorbereiden op de toetreding van zoveel nieuwe landen.
EnglishWe have so many times heard that something is going to happen and nothing has happened.
Wij hebben al zo vaak gehoord dat er iets zou gebeuren, maar er gebeurde niets.
EnglishThere are so many things in the report and I cannot go into detail about all of them.
Er staan zoveel dingen in het verslag en ik kan ze niet allemaal in detail opnoemen.
EnglishThe world's many religions have found so many ways to help people climb the staircase.
Veel godsdiensten hebben talrijke manieren gevonden om mensen de trap op te helpen.