EN

snow {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Mr Virgin is stuck in the snow somewhere between here and Sweden.
Helaas is de heer Virgin ergens tussen Zweden en hier in de sneeuw blijven steken.
Flying Snow and Broken Sword have teamed up for assassination.
Vliegende Sneeuw en Gebroken Zwaard... sloten 'n verbond om de koning te doden.
You know, skiers pray for snow? ~~~ Paleontologists pray for erosion.
Skiërs bidden voor sneeuw, paleontologen bidden voor erosie.
Het sneeuwt, een zachte sneeuwval.
Mr President, I am speaking on behalf of my fellow-Commissioner Mr Borg, who has unfortunately been unable to fly to Strasbourg due to the heavy snow.
Mijnheer de Voorzitter, ik voer het woord namens mijn collega de heer Borg, die helaas niet naar Straatsburg is kunnen vliegen door de hevige sneeuwval.
NL

snow-wash {de}

volume_up
snow-wash

Voorbeeldzinnen voor "snow" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI couldn't imagine anybody laying in the snow that long a time and then getting up.
Ik kon me niet voorstellen dat iemand zo lang in de sneeuw kon liggen en dan opstaan.
EnglishYou can see here some ferocious winds blowing snow way high off the summit.
Hier kun je enkele dreigende wolken zien die sneeuw hoog van de top blazen.
EnglishAnd she crossed in March, and there's a lot of snow at 18,500 feet in March.
Ze had haar oversteek in maart gemaakt, en dan is er een hoop sneeuw op 5,5 km hoogte.
EnglishWe are pushing substantial amounts of money around as if we were a snow plough.
Wij schuiven grote bedragen met een sneeuwschuiver voor ons uit.
EnglishAnd Snow labored for a long time with this great insight that everybody ignored.
Snow zwoegde lang op dit grote inzicht dat alom werd genegeerd.
EnglishMr Virgin is stuck in the snow somewhere between here and Sweden.
Helaas is de heer Virgin ergens tussen Zweden en hier in de sneeuw blijven steken.
EnglishFlying Snow and Broken Sword have teamed up for assassination.
Vliegende Sneeuw en Gebroken Zwaard... sloten 'n verbond om de koning te doden.
EnglishAfter laying in the snow that long a time, he got up and found his way back to the camp.
Na zo lang in de sneeuw te hebben gelegen, stond hij op en vond zijn weg terug naar het kamp.
EnglishBut let me remind you this December it did snow in Vegas.
Maar laat me je eraan herinneren dat het in december heeft gesneeuwd in Vegas.
EnglishWhat looks like a cloud behind the summit ridge is actually snow being blown off the summit.
Wat op een wolk lijkt achter de kam op de top is eigenlijk sneeuw die van de top wordt geblazen.
EnglishYou've got to do cars in the rain; you've got to do cars in the snow.
Je moet auto's doen in de regen, je moet ze doen in de sneeuw.
EnglishYou know, skiers pray for snow? ~~~ Paleontologists pray for erosion.
Skiërs bidden voor sneeuw, paleontologen bidden voor erosie.
EnglishAt this time of the year there might be a metre of snow and the temperature could be thirty degrees below zero.
In deze tijd van het jaar kan er een meter sneeuw liggen bij dertig graden vorst.
EnglishIt's been deployed in Washington D.C. to track snow cleanup.
Het is uitgerold in Washington DC om het sneeuwruimen op te volgen.
EnglishThis is slightly off-piste if you are going to talk about being on the ground or on the snow.
Ter plekke of in de sneeuw is nu een beetje buiten de piste.
EnglishMost importantly, these cylinders and this snow trap air.
Het belangrijkste, deze cilinders en deze sneeuw houden lucht vast.
EnglishSo the climbers passed him by, and Beck lay there for a day, a night and another day, in the snow.
Dus de klimmers gingen hem voorbij, en Beck lag daar een dag, een nacht en nog een dag in de sneeuw.
EnglishThe fields are covered in snow in April, whether they are thirty or two hundred hectares in size.
De velden zijn nu eenmaal in april nog met sneeuw bedekt, of het bedrijf nu 30 of 200 hectare groot is.
EnglishI named her Winter because she's as pure as the driven snow.
Ik heb haar Winter genoemd omdat ze zo puur is als sneeuw.
EnglishSo this is the equivalent for a kite flier of peeing in the snow -- that's tracing your name in the sky.
Dus zie je hier vliegerversie van plassen in de sneeuw. ~~~ Het schrijven van je naam in de lucht.