"to sniff" in het Nederlands

EN

"to sniff" - vertaling Nederlands

EN

to sniff {werkwoord}

volume_up
The Ecstasy taken by young Europeans in Amsterdam or in Paris is just as harmful as the glue sniffed by street children in Rio or Mexico City.
De ecstasypillen die de jonge Europeaan in Amsterdam of Parijs slikt, zijn even schadelijk als de lijm die de straatkinderen in Rio of Mexico snuiven.
And sometimes they'll resort to what's known as the "burn and sniff" technique where they'll burn the plastic and smell the fumes to try to determine the type of plastic.
Soms passen ze de zogenaamde 'brand-en-snuif'-techniek toe waarbij ze het plastic verbranden en de dampen ruiken om de soort plastic te proberen te bepalen.
The dog can sniff your butt, if you like, when he wants to.
De hond kan aan jouw achterste snuffelen wanneer hij dat wil.
Harvey Dent has been sniffing around one of our front companies.
Harvey Dent snuffelt rond in één van onze bedrijven.
I'm sniffing this other dog's rear end, the owner's calling."
Ik snuffel aan het achterste van deze andere hond en het baasje roept, het is een lastige keuze".

Voorbeeldzinnen voor "to sniff" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA multiheaded worm to sniff out digital footprints across an encrypted network.
Een multi-threaded worm die in een beveiligd netwerk digitale vingerafdrukken opspoort.
EnglishThe dog can sniff your butt, if you like, when he wants to.
De hond kan aan jouw achterste snuffelen wanneer hij dat wil.
EnglishAs I said, if he's in the park and there's a rear end to sniff, why come to the owner?
Zoals ik zei: "Als hij in het park is en er is een achterste om te besnuffelen, waarom dan naar het baasje toekomen?"
EnglishYes, we put "sniff butt" on queue.
Ja, we zetten "besnuffel hun achterste" in de wachtrij.
EnglishSo I sniff around to see what's burried
English"Sit," sniff butt.
EnglishAnd sometimes they'll resort to what's known as the "burn and sniff" technique where they'll burn the plastic and smell the fumes to try to determine the type of plastic.
Soms passen ze de zogenaamde 'brand-en-snuif'-techniek toe waarbij ze het plastic verbranden en de dampen ruiken om de soort plastic te proberen te bepalen.