"snapshot" in het Nederlands

EN

"snapshot" - vertaling Nederlands

EN

snapshot {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Essentially, the Members who spoke before me were presenting a snapshot of reality.
Mijn collega's hebben een momentopname van de werkelijkheid geschetst.
It is therefore very unfair to take a snapshot in time and just focus on that.
Daarom is het bijzonder onrechtvaardig om een momentopname te maken.
As the Commissioner said, you cannot take a snapshot halfway through.
Zoals de commissaris al aangaf, geeft een momentopname nooit een volledig beeld.

Voorbeeldzinnen voor "snapshot" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAs the Commissioner said, you cannot take a snapshot halfway through.
Zoals de commissaris al aangaf, geeft een momentopname nooit een volledig beeld.
EnglishEssentially, the Members who spoke before me were presenting a snapshot of reality.
Mijn collega's hebben een momentopname van de werkelijkheid geschetst.
EnglishIt is therefore very unfair to take a snapshot in time and just focus on that.
Daarom is het bijzonder onrechtvaardig om een momentopname te maken.
EnglishThis is our snapshot of how Europe looks at the end of the 20th century.
Dat is de momentopname van Europa aan het einde van de 20ste eeuw.
EnglishBut the most important thing for me is that this is a snapshot of a process of development.
Het belangrijkste voor mij is echter dat dit een momentopname voorstelt van een ontwikkelingsproces.
EnglishWe take a snapshot of every website and all of the pages on it, every two months.
EnglishLooked at in that light, the motion for a resolution is just a snapshot and not a reform paper.
Tegen die achtergrond is de ontwerpresolutie niet meer dan een momentopname en geen hervormingsdocument.
EnglishThis gives a snapshot of what will happen if several other countries follow Sweden's example.
Het maakt ogenblikkelijk duidelijk wat er zou gebeuren als meer landen het Zweedse voorbeeld zouden volgen.
EnglishAnd we all remember the snapshot of Italy you gave us in this Chamber a couple of months ago.
Wij herinneren ons ook allen het beeld dat u een paar maanden geleden hier in het Parlement van Italië hebt geschetst.
EnglishYou have to take a snapshot of how people are now.
Je hebt een momentopname nodig van hoe de mensen nu zijn.
EnglishShe took care of pictures, because I was a big collector of snapshot photography that I believed said a lot.
Ze ontfermde zich over de foto's, ik was namelijk een groot verzamelaar van foto's die ik veelzeggend vond.
EnglishHere's a little snapshot of 150 years of oil, and it's been a dominant part of our energy system for most of those 150 years.
Het heeft voor het grootste deel van die 150 jaar de overhand gehad in ons energiesysteem.
EnglishParliament has once more got into bad odour because of snapshot interviews on Dutch television and the German ARD.
Naar het Parlement is alweer zwaar uitgehaald in een uitzending van de Nederlandse televisie en de ARD.
EnglishSo these galaxy clusters -- we take a snapshot now, we take a snapshot in a decade, it'll look identical.
Dus deze stelselclusters -- we nemen nu een foto, over een decennium weer een foto -- het zal er identiek uitzien.
EnglishIt's like taking a very sudden snapshot of the proton.
EnglishHere is just a snapshot of some of them.
EnglishAnd in a traditional model, if you did a snapshot assessment, you say, "These are the gifted kids, these are the slow kids.
Als je in een traditioneel model een momentopname zou maken, zou je zeggen: "Dat zijn de getalenteerde kinderen.
EnglishElections are not just about a snapshot on a day; what is at stake is how we cover the whole electoral process.
Bij verkiezingen gaat het om meer dan alleen maar een momentopname; het gaat erom dat we het gehele electorale proces bestrijken.
EnglishIt is therefore necessary to adopt a holistic approach, not just base our action on a snapshot of one area or the other.
Wij moeten alles in zijn totaliteit zien en mogen niet van een momentopname van het ene of van het andere gebied uitgaan.
EnglishIn a traditional classroom, you have a couple of homework, homework, lecture, homework, lecture, and then you have a snapshot exam.
In een traditionele klas krijg je afwisselend huiswerk, lessen, huiswerk, lessen en dan een examen - een momentopname.

Synoniemen (Engels) voor "snapshot":

snapshot
English