"to smuggle" in het Nederlands

EN

"to smuggle" - vertaling Nederlands

EN

to smuggle {werkwoord}

volume_up
to smuggle (ook: to take in)
Traffickers demand astronomical amounts to smuggle their customers to the West.
Trafikanten vragen astronomische bedragen om hun klanten naar het Westen te smokkelen.
To smuggle it out, they had to melt it down and recast it as beer kegs.
Om het naar buiten te smokkelen, is het omgesmolten als biervaten.
As things appear today, it is very profitable to smuggle drugs, but it is also risky.
In de huidige omstandigheden is het zeer lonend om drugs te smokkelen, maar het is ook riskant.

Voorbeeldzinnen voor "to smuggle" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishTraffickers demand astronomical amounts to smuggle their customers to the West.
Trafikanten vragen astronomische bedragen om hun klanten naar het Westen te smokkelen.
EnglishAs things appear today, it is very profitable to smuggle drugs, but it is also risky.
In de huidige omstandigheden is het zeer lonend om drugs te smokkelen, maar het is ook riskant.
EnglishTo smuggle it out, they had to melt it down and recast it as beer kegs.
Om het naar buiten te smokkelen, is het omgesmolten als biervaten.
EnglishIt is easier than before to smuggle illicit substances across borders.
De smokkel van verboden stoffen is makkelijker geworden.
EnglishWe sometimes see a tendency on the part of rapporteurs, as well as on the part of other MEPs, also to want to smuggle in other aspects.
We zien soms de neiging van zowel rapporteurs als andere leden, om er ook andere aspecten bij te betrekken.
EnglishIt would be far easier for a country such as Iraq or Iran to smuggle such material across the Khyber Pass than through a German airport.
Het zou voor een land als Irak of Iran veel gemakkelijker zijn om zulk materiaal over de Kaiber-pas te smokkelen dan via een Duitse luchthaven.
EnglishSo if you can smuggle them into the E.U., there are very handsome profits to be made, and I want to show you this to demonstrate the type of resources available to these groups.
kan binnensmokkelen, dan kan je mooie winsten maken. ~~~ Ik wil jullie dit tonen om te bewijzen wat voor middelen deze groepen hebben.
EnglishThe gangs that earn money from exploiting people's desperation and smuggle them across borders under horrendous safety conditions must, of course, be punished.
De bendes die geld verdienen aan de wanhoop van mensen en ze onder vreselijk gevaarlijke omstandigheden over de grens smokkelen, moeten natuurlijk gestraft worden.
EnglishFor consumers and for those who monitor the trade, the situation is highly confusing, but it is a very agreeable one for those who want to smuggle ivory illegally.
Voor consumenten en controleurs is een uitermate verwarrende situatie ontstaan, terwijl de omstandigheden voor de illegale smokkel van ivoor zeer gunstig zijn.
EnglishBoth categories appear to be being exploited by unscrupulous racketeers who take their money in return for attempting to smuggle them illegally into the European Union.
Beide categorieën worden klaarblijkelijk uitgebuit door misdadigers die die mensen hun geld afhandig maken en in ruil daarvoor proberen om ze op een illegale manier de Unie binnen te smokkelen.
EnglishAnd the fact is that there are certain European ports which are genuine havens for those who wish to smuggle contraband or to avoid paying taxes, be it VAT or consumer taxes.
En de waarheid is dat de Europese havens even zovele zeven zijn voor iedereen die smokkelwaar wil binnenbrengen of gewoon geen belasting wenst te betalen, of dat nu BTW of accijnzen zijn.
EnglishMr President, along with the majority of Parliament, I voted against this document which seeks to harmonise the Community penalties for those who smuggle illegal immigrants onto Union territory.
Mijnheer de Voorzitter, net als de meesten van ons heb ik tegen dit document over de harmonisering van geldboetes aan vervoerders van illegalen op het grondgebied van de Unie gestemd.
EnglishOne of the extraordinary things about this particular pernicious trade is that its perpetrators have been extremely astute in the manner in which they have managed to smuggle their victims.
Een complicerende factor bij deze afschuwelijke handel is dat de betrokkenen extreem handig zijn geworden in het verzinnen van manieren om de slachtoffers illegaal de grens over te krijgen.
EnglishThe gangs who smuggle people into our countries would be delighted and would naturally ensure that all the women they intended to bring into EU countries illegally were declared as domestic staff.
De bendes die zich bezighouden met vrouwenhandel zullen zich in de handen vrijwen en natuurlijk alle vrouwen die illegaal in de EU-landen worden binnengeloodst opgeven als hulpjes in de huishouding.