"smother" in het Nederlands

EN

"smother" - vertaling Nederlands

EN

smother {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "smother" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishRB: No, I think if you're bringing up kids, you just want to smother them with love and praise and enthusiasm.
RB: Neen, ik denk dat als je kinderen opvoedt, je hen gewoon graag overlaadt met liefde en lof en enthousiasme.
EnglishThis draft constitution, which seeks to smother individual states, is, in my opinion, incompatible with democratic expression.
Deze ontwerpgrondwet, die erop gericht is de staten de mond te snoeren, is naar mijn idee onverenigbaar met de democratische uiting.
EnglishIt is not the first time that the technique of using a pillow to smother the cries of those being expelled has been condemned.
Het is trouwens niet de eerste keer dat de kussentechniek, die gebezigd wordt om het geschreeuw van de uitgewezenen te onderdrukken, wordt aangeklaagd.
EnglishWill it smother small- and medium-sized food businesses with even stricter regulation, that will be tolerated by fewer and fewer citizens?
Wordt het midden- en kleinbedrijf in de voedselindustrie straks verstikt door een steeds strakkere reglementering waartegen de burger zich steeds meer verzet?
EnglishAny lingering doubts about whether the motion was justified have surely been removed by the attempts to smother it.
Alle inspanningen die zijn verricht om deze motie in de kiem te smoren betekenen zonder meer dat aan alle eventuele twijfel of de motie wel gerechtvaardigd was een einde is gekomen.
EnglishIt underlined the urgency and importance of what is happening in East Timor, where militias continue their endeavours to smother the struggle for independence in blood.
Die verklaring onderstreept de urgentie en het belang van wat zich op Oost-Timor afspeelt, waar tot op dit moment milities trachten het streven naar onafhankelijkheid in bloed te smoren.
EnglishI do not think so, and we therefore refuse, today, to follow you down this road which, in the long term, will do nothing but smother the hope of a lasting peace on the continent of Europe.
Ik denk het niet, en wij weigeren u vandaag op deze weg te volgen, die uiteindelijk leidt tot de vernietiging van de hoop op een duurzame vrede op het Europees continent.
EnglishAre there really so few grounds for suspecting that some of its advocates want to use Turkish accession to finally smother the founding fathers’ conception of a European federal state?
Is het echt zo'n loze bewering dat vele voorstanders de toetreding van Turkije willen gebruiken om het idee van de stichters van de federale staat Europa definitief in de kiem te smoren?