"to smooth over" in het Nederlands

EN

"to smooth over" - vertaling Nederlands

EN

to smooth over {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to smooth over" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere is much to be gained from a smooth hand-over of Hong Kong.
Met een goede overgang van Hongkong is veel te winnen.
EnglishThe Council hopes that this Provisional Legislature will not hamper a smooth hand-over and the future development of Hong Kong.
De Raad spreekt de hoop uit dat een dergelijk tijdelijk wetgevend orgaan een soepele overgang en de toekomstige ontwikkeling van Hongkong niet in de weg zal staan.
EnglishIn relation to the negotiations with the World Trade Organisation that logically means giving precedence to the precautionary principle over the smooth running of world trade.
Voor de onderhandelingen met de WHO betekent dit dat het preventieprincipe belangrijker is dan een vlotte wereldhandel.

Vergelijkbare vertalingen voor "to smooth over" in Nederlands

smooth bijvoeglijk naamwoord
over voorzetsel
over bijwoord