"smokers" in het Nederlands

EN

"smokers" - vertaling Nederlands

EN

smokers {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "smokers" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishCigarette smoking is the cause of fatal diseases amongst a quarter of all smokers.
Sigarettenrook veroorzaakt dodelijke aandoeningen bij een kwart van alle rokers.
EnglishThere are just as many young smokers there, even though there is no advertising.
Hoewel daar geen reclame voor tabak bestaat, roken daar evenveel jongeren als hier.
EnglishSixty per cent of smokers start smoking at 13 and 90 % start before they are 18.
60% van de rokers is voor de leeftijd van 13 begonnen en 90% voor de leeftijd van 18.
EnglishSmokers incontestably run a greater risk of contracting lung cancer than non-smokers.
Rokers stellen zich aan een groter risico op longkanker bloot dan niet-rokers.
EnglishThank you, Mrs Banotti, for looking after the interests of non-smokers.
Hartelijk dank, mevrouw Banotti, dat u opkomt voor de belangen van de niet-rokers.
EnglishThis is a well-known fact, of which all smokers are only too well aware.
Dit gegeven is algemeen bekend en alle rokers zijn daar heel goed van op de hoogte.
EnglishOther unhealthy results of smoking included blackened smokers ' lungs and rotten teeth.
Ongezonde gevolgen van roken zijn ook zwart uitgeslagen rokerslongen en rotte tanden.
EnglishAnd that it affects not only smokers but also passive smokers around them.
Dat geldt voor de roker zelf, maar ook voor de passieve rokers in zijn directe omgeving.
EnglishBut in addition to this, we need more useful information, and this is what smokers want too.
Maar daarnaast hebben wij meer behulpzame informatie nodig en rokers willen dat ook.
EnglishAt the same time, the EU has programmes encouraging smokers to stop smoking.
Tegelijkertijd heeft de EU programma's waarin rokers worden aangemoedigd met roken te stoppen.
EnglishSmokers have a right to know exactly what a cigarette contains.
Rokers hebben er recht op om te weten wat er nu precies in een sigaret zit.
EnglishMost smokers neither know the full risks nor bear the full costs of their choice.
De meeste rokers zijn niet op de hoogte van alle risico's en dragen ook niet alle kosten van hun keuze.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, smoking is unhealthy and smokers should be aware of this.
Voorzitter, collega's, roken is ongezond en rokers moeten dat weten.
EnglishThe odds that smokers take would deter anyone but an addict.
Voor de risico's die een roker neemt zou iedereen terugdeinzen, behalve een verslaafde.
EnglishBut 80 % of new smokers are young people under the age of 18.
Maar 80 procent van de nieuwe rokers zijn jongeren onder de 18 jaar.
EnglishIt is not a question of being for or against smokers, for or against the prevention of cancer.
Het gaat er vandaag niet om of we voor of tegen roken zijn, voor of tegen de strijd tegen kanker.
EnglishThey maintain that they are only endeavouring to persuade established smokers to change brands.
Zij beweren dat het alleen hun bedoeling is te voorkomen dat verstokte rokers van merk veranderen.
EnglishNon-smokers run risks too because they are obliged to inhale the smoke of those smoking around them.
Ook de niet-rokers lopen risico's omdat zij de rook van hun rokende medemensen moeten inademen.
EnglishIt should be noted that 80 % of first-time smokers in the EU are below the age of 18.
Ik wil erop wijzen dat 80% van de personen die in de EU voor het eerst een sigaret opsteekt jonger is dan 18 jaar.
EnglishWe need a bigger, bolder and clearer health message to make smokers more aware.
De waarschuwingen moeten groter, duidelijker en gedurfder worden om de gevaren beter tot de roker te laten doordringen.