"to smear" in het Nederlands

EN

"to smear" - vertaling Nederlands

NL
EN

to smear {werkwoord}

volume_up
to smear (ook: to pour, to spread)
(Laughter) Now, superfly, the concept is you take all the freedoms you normally associate with the flytower, and you smear them across flytower and auditorium.
(Gelach) Het concept van Superfly is: alle vrijheden die je normaal gesproken associeert met de toneeltoren smeer je uit over toneeltoren en auditorium.
to smear (ook: to spread)

Voorbeeldzinnen voor "to smear" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf anyone wants to carry on a smear campaign against nuclear waste, they are welcome to do so.
Wie tegen kernafval een hetze wil voeren, heeft dat goed recht.
EnglishFor cervical cancer, the pap smear has proved its worth.
Voor baarmoederhalskanker heeft de pap-uitstrijktest zijn waarde bewezen.
EnglishI hope that Parliament's Presidency will help me resist this smear campaign.
Naar ik hoop zal het voorzitterschap van dit Parlement mij ten overstaan van deze lastercampagne onder zijn hoede nemen.
EnglishFirst and foremost, I should like to emphasise that this is not a smear campaign directed against individuals, but a question of putting matters in order.
Ten eerste onderstreep ik dat er geen sprake is van een personenhetze, maar dat we orde op zaken moeten stellen.
EnglishAnd I must say again, Mr Mulder, that I am very surprised that you as a Liberal actually want to smear this flourishing market!
En het moet mij van het hart, mijnheer Mulder, dat ik uiterst verbaasd ben dat u als Liberaal nu deze bloeiende markt ook nog wat wilt toespelen!
English(Laughter) Now, superfly, the concept is you take all the freedoms you normally associate with the flytower, and you smear them across flytower and auditorium.
(Gelach) Het concept van Superfly is: alle vrijheden die je normaal gesproken associeert met de toneeltoren smeer je uit over toneeltoren en auditorium.
EnglishThis led to strikes and smear campaigns by intransigent trade unions, whereupon the proposals were abandoned and replaced by a wishy-washy compromise.
Dit leidde tot stakingen en lastercampagnes van verstokte vakverenigingen met het gevolg dat de voorstellen weer werden opgeborgen en vervangen door een flauw compromis.