"smallpox" in het Nederlands

EN

"smallpox" - vertaling Nederlands

NL
EN

smallpox {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. geneeskunde
smallpox (ook: small pox)
Here we come down with the eradication of smallpox, better education, health service.
Hier dalen we met onderwijs, pokken, beter onderwijs, gezondheidszorg.
The key to eradicating smallpox was early detection, early response.
De sleutel tot het uitroeien van de pokken was: vroege opsporing, vroege reactie.
But smallpox was the fourth disease that was intended for eradication.
Maar pokken was de vierde ziekte die we wilden uitroeien.

Voorbeeldzinnen voor "smallpox" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo, we searched and we searched, and we found every case of smallpox in India.
Dus zochten en zochten we en we vonden alle gevallen van pokken in India.
EnglishIn the Summer of Love, in 1967, two million people, children, died of smallpox.
In de Zomer van de Liefde, in 1967, stierven twee miljoen mensen, kinderen, aan de pokken.
EnglishThe key to eradicating smallpox was early detection, early response.
De sleutel tot het uitroeien van de pokken was: vroege opsporing, vroege reactie.
EnglishIt is true that we had a simulation exercise last week for smallpox.
Het is waar dat we vorige week een simulatieoefening voor pokken hebben gehouden.
EnglishTo eradicate smallpox, we had to gather the largest United Nations army in history.
Om de pokken uit te roeien, moesten we het grootste VN-leger in de geschiedenis verzamelen.
EnglishAnd when they did, they took smallpox to 10 other countries and reignited the epidemic.
Daardoor verspreidden ze de pokken naar 10 andere landen en herstartten ze de epidemie.
EnglishHere we come down with the eradication of smallpox, better education, health service.
Hier dalen we met onderwijs, pokken, beter onderwijs, gezondheidszorg.
EnglishBut to see smallpox from the perspective of a sovereign is the wrong perspective.
Maar naar pokken kijken vanuit het perspectief van een soeverein is het verkeerde perspectief.
EnglishBecause I thought that had been eradicated in the way that smallpox had been eradicated.
Omdat ik dacht dat het was uitgeroeid zoals de pokken waren uitgeroeid."
EnglishPharaoh Ramses the Fifth, whose picture is here, died of smallpox.
Farao Ramses de Vijfde, wiens beeld je hier ziet, is overleden aan de pokken.
EnglishIt wasn't just India that had smallpox deities; smallpox deities were prevalent all over the world.
Niet alleen India had pokkengoden. ~~~ Pokkengoden vond je over de hele wereld.
EnglishWhen you read the biblical plague of boils, that was smallpox.
Wanneer je over de Bijbelse puistenplaag leest, dan gaat het over pokken.
EnglishAnd hemorrhagic smallpox, the most cruel of all, which had a predilection for pregnant women.
Hemorragische pokken, de wreedste van alle, die een voorliefde hadden voor zwangere vrouwen.
EnglishDay seven, they show the classic scars of smallpox umbilication.
Op dag zeven vertonen ze de klassieke littekens van pokkenumbilicatie.
EnglishFlat smallpox, which killed 100 percent of people who got it.
Platte pokken die 100 procent van de mensen die ze kregen, hebben gedood.
EnglishI got to see the last case of killer smallpox in the world.
Ik kreeg ooit het laatste geval van dodelijke pokken in de wereld te zien.
EnglishSo, how we eradicated smallpox was -- max vaccination wouldn't work.
Om pokken uit te roeien was maximale vaccinatie dus niet genoeg.
EnglishBut smallpox was the fourth disease that was intended for eradication.
Maar pokken was de vierde ziekte die we wilden uitroeien.
EnglishHe went there after the death of his wife of smallpox and brought his two young children.
Hij vertrok daarheen nadat zijn vrouw was gestorven aan pokken. ~~~ Zijn twee jonge kinderen nam hij mee.
EnglishLarry Brilliant: Smallpox was the worst disease in history.
Larry Brilliant: Pokken was de ergste ziekte in de geschiedenis.

Synoniemen (Engels) voor "smallpox":

smallpox