"small scale" in het Nederlands

EN

"small scale" - vertaling Nederlands

EN

small scale {zelfstandig naamwoord}

volume_up
We cannot just think that small-scale is the solution to the world food problem.
We moeten niet denken dat kleinschaligheid de oplossing is voor het wereldvoedselprobleem.
The citizens want democracy, a small-scale approach, protection, social welfare and the right to diversity.
De burgers willen democratie, kleinschaligheid, bescherming, voorzieningen en het recht op verscheidenheid.
That is not to say that organic farming does not have desirable aspects - its small-scale nature has many advantages.
Daarmee is niet gezegd dat de biologische landbouw geen wenselijke aspecten heeft - haar kleinschaligheid heeft vele voordelen.

Voorbeeldzinnen voor "small scale" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMy second point is that the approval of small-scale projects is most important.
Tweede punt is dat de goedkeuring van kleine projecten een heel belangrijke zaak is.
EnglishLet's go back to small-scale, to farmers' markets, small bakeries and all that."
Terug naar kleinschalig, naar boerenmarkten, kleine bakkerijen enzovoort.
EnglishAnd I found that industrial productivity can be achieved on a small scale.
Ik ontdekte dat industriële productiviteit kan worden bereikt op kleine schaal.
EnglishIt is a matter of proposing a uniform procedure for small-scale actions.
Het gaat om het opstellen van uniforme procedureregels voor kleinere rechtszaken.
EnglishWe cannot just think that small-scale is the solution to the world food problem.
We moeten niet denken dat kleinschaligheid de oplossing is voor het wereldvoedselprobleem.
EnglishThen I thought, "I will go to the Small Scale Industries Facilitating Unit and ask help."
Toen dacht ik: "Ik vraag om hulp bij de "Small Scale Industries Faciliating Unit".
EnglishMost companies used to be small-scale and linked to a town or an area.
Vroeger waren de meeste bedrijven kleinschalig en gebonden aan een stad of streek.
EnglishIn particular, we must support small-scale agriculture and healthy food production.
Wij moeten vooral steun geven aan kleinschalige landbouw en aan gezonde voedselproductie.
EnglishWe must make use of regional policy on both a large and a small scale.
We moeten op zowel grote als kleine schaal gebruik maken van de regionale politiek.
EnglishMoreover, the present proposal does nothing to safeguard small-scale banana producers.
Bovendien biedt het huidige voorstel de kleine bananenproducenten geen enkele garantie.
EnglishIt is a very fragmented industry with very many drivers operating on a small scale.
Het is een zeer gefragmenteerde sector met heel veel kleine rijders.
EnglishThe international community is involved, albeit on a small scale.
De internationale gemeenschap is wel betrokken, maar op een kleinschalige wijze.
EnglishChamber and the notion of chamber has to do with salons and small-scale performances.
Het begrip kamer heeft te maken met salons en kleinschalige optredens.
EnglishCopying on a small-scale for personal use will then be left alone.
Op die manier wordt het kleinschalig kopiëren voor eigen gebruik met rust gelaten.
EnglishBut, in fact, the funding concerned is small-scale when compared to the whole.
Bij de cultuurprogramma's gaat het echter om zeer kleine bedragen ten opzichte van het totaal.
EnglishLet us hope that with everything we do not cuddle small- and medium-scale businesses to death.
Nu maar hopen dat wij met z'n allen het midden- en kleinbedrijf niet doodknuffelen.
EnglishThis concerns all of us, consumers, small producers, industrial-scale producers and farmers.
Iedereen is bij dit vraagstuk betrokken: de consument, de producent en de landbouwer.
EnglishThis should be redistributed for the benefit of small-scale fisheries.
Dat geld moet worden herverdeeld ten behoeve van kleinschalige visserij.
EnglishI am not speaking out here in favour of some wonderfully cosy form of small-scale agriculture.
Ik doe hier geen goed woordje voor een prachtige, snoezige kleine landbouw.
EnglishWhat about the small-scale farmer who simply wants to transport his animals from A to B?
Wat moet de kleine boer doen die zijn dier van A naar B wil brengen?

Vergelijkbare vertalingen voor "small scale" in Nederlands

small bijvoeglijk naamwoord
scale zelfstandig naamwoord