"small-minded" in het Nederlands

EN

"small-minded" - vertaling Nederlands

EN

small-minded {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
small-minded (ook: afraid, petty, timid)
In view of the small difference in the amount, I would say to the Council that it was really quite small-minded of the Ministers not to have given way.
Het gaat om een klein verschil, dus moet ik de Raad zeggen dat ik het tamelijk benepen vind dat de dames en heren ministers geen water bij de wijn hebben gedaan.
Had they remained stuck in a mosaic of small-minded, national interests, then Europe would have remained a platform for power games, violent or not, as the case may be.
Als ze waren blijven hangen in een mozaïek van benepen nationale belangen dan was Europa het toneel van al of niet gewelddadige machtsspelletjes gebleven.
A challenge such as that should not be met with a small-minded response.
Op een dergelijke uitdaging zou men niet zo kleingeestig moeten reageren.
Are those of us in this cooperative venture really so small-minded that we believe that the greatest peace project of our lifetime must not cost anything?
Zijn wij werkelijk zo kleingeestig in onze samenwerking dat wij vinden dat het grootste vredesproject van ons leven niets mag kosten?

Voorbeeldzinnen voor "small-minded" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Union should not be small-minded in its relations with the national authorities.
De Unie moet zich niet kleinzielig tegenover de nationale autoriteiten opstellen.
EnglishA challenge such as that should not be met with a small-minded response.
Op een dergelijke uitdaging zou men niet zo kleingeestig moeten reageren.
EnglishSmall-minded privatization must not come before common rights.
Eenzijdige privatisering mag geen voorrang krijgen boven de gemeenschappelijke rechten.
EnglishAre those of us in this cooperative venture really so small-minded that we believe that the greatest peace project of our lifetime must not cost anything?
Zijn wij werkelijk zo kleingeestig in onze samenwerking dat wij vinden dat het grootste vredesproject van ons leven niets mag kosten?
EnglishIn view of the small difference in the amount, I would say to the Council that it was really quite small-minded of the Ministers not to have given way.
Het gaat om een klein verschil, dus moet ik de Raad zeggen dat ik het tamelijk benepen vind dat de dames en heren ministers geen water bij de wijn hebben gedaan.
EnglishHad they remained stuck in a mosaic of small-minded, national interests, then Europe would have remained a platform for power games, violent or not, as the case may be.
Als ze waren blijven hangen in een mozaïek van benepen nationale belangen dan was Europa het toneel van al of niet gewelddadige machtsspelletjes gebleven.
EnglishWords fail me, in fact, for the frankly small-minded attitude of the Turkish authorities towards various minuscule Christian minorities on their territory.
Eigenlijk schieten woorden mij tekort voor de ronduit kleingeestige houding van de Turkse autoriteiten tegenover de diverse minuscule christelijke minderheden op hun grondgebied.
EnglishTheir speeches, with their blind, small-minded pragmatism, their timidity and their technocratic thinking, are far removed indeed from the historic challenge of unifying Europe.
Deze toespraken, het blinde, bekrompen pragmatisme, de kleinhartigheid, het technocratische denken zijn te ver verwijderd van de historische taak van de eenwording van Europa.
EnglishThe argument now was that with a threshold value of ECU 50 000, one covers in principle the same as if one is so small-minded that one takes ECU 10 000 as the threshold value.
Het argument luidde toen, dat onder de drempelwaarde van 50.0000 in principe hetzelfde begrepen zou zijn als onder de van kleingeestigheid getuigende drempelwaarde van 10.000 ecu.

Synoniemen (Engels) voor "small-minded":

small-minded
English

Vergelijkbare vertalingen voor "small-minded" in Nederlands

small bijvoeglijk naamwoord
small town zelfstandig naamwoord
small letter zelfstandig naamwoord
small plate zelfstandig naamwoord
Dutch
small pox zelfstandig naamwoord
Dutch
small room zelfstandig naamwoord
small ball zelfstandig naamwoord
small bench zelfstandig naamwoord
Dutch
small cup zelfstandig naamwoord