"to smack" in het Nederlands

EN

"to smack" - vertaling Nederlands

NL
EN

to smack {werkwoord}

volume_up
to smack (ook: to champ)

Voorbeeldzinnen voor "to smack" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt's what made you smack your baby brother, stamp on a cockroach, scratch your mother.
Het liet je je broertje slaan, op een kakkerlak staan en je moeder krabben.
EnglishSuch a procedure would almost smack of sharing out the spoils.
Deze aanpak doet bijna denken aan het verdelen van de buit.
EnglishJust like that, a whopper of a puzzle piece falls smack in my lap
Zomaar, een stuk van de puzzel viel in mijn schoot
EnglishBut now that I am actually smack-dab in the middle of my own third act, I realize I've never been happier.
Maar nu ik midden in mijn eigen derde akte zit, realiseer ik me dat ik nooit gelukkiger ben geweest.
EnglishWalk up to it and smack it on the backside."
Ga er gewoon naartoe. ~~~ en geef hem een mep op zijn rug."
EnglishGet that gun out of my face or I'll smack you
Doe dat geweer uit mijn gezicht of ik geef je een klap
EnglishPeaceful demonstrators are arrested, tortured and given prison sentences following trials that smack of nothing more than farce.
Vreedzame demonstranten worden gearresteerd, gemarteld en na schijnprocessen tot gevangenisstraf veroordeeld.
EnglishThe last two, for me, smack too much of attitudes on the lines of: you are out of work and you only have yourself to blame for that.
Die laatste twee hebben voor mij veel te veel de geur waar men zegt: jij bent werkloos en dat heb je vooral aan jezelf te danken.
EnglishOn the other hand, precisely in these countries, unforeseeable developments are often the reason for them to walk smack into debt traps.
Anderzijds is het juist in die landen dat niet te voorziene ontwikkelingen er vaak de oorzaak van zijn dat ze in de schuldenval trappen.
EnglishThe immigration proposals, as these reach us via the media, very much smack of a cosy PR exercise between Great Britain and Spain.
De immigratievoorstellen, zoals die via de media tot ons komen, hebben veel weg van een publicitair een-tweetje tussen Groot-Brittannië en Spanje.
EnglishOne cannot help but think that despite all the good intentions, programmes like the European Voluntary Service for Young People smack of tokenism.
Bij programma's zoals dat voor de vrijwilligersdienst kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat het, ondanks de goede bedoelingen, een alibiprogramma is.
EnglishLet me give you an example: a huge power project, 300 million dollars, to be built smack into one of the most vulnerable, and one of the most beautiful, areas of western Kenya.
Laat me je een voorbeeld geven. ~~~ Een gigantische krachtcentrale, 300 miljoen dollar, te bouwen vlak in een van de meest kwetsbare, en een van de mooiste gebieden van West-Kenia.