"slur" in het Nederlands

EN

"slur" - vertaling Nederlands

EN

slur {zelfstandig naamwoord}

volume_up
slur
volume_up
belastering  {de}

Voorbeeldzinnen voor "slur" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is a slur on their reputation to suggest their figures do not give a true picture.
De rapporteur beledigt hen wanneer zij beweert dat hun cijfers een vals beeld van de situatie geven.
EnglishI hope Mr Moorhouse has something approaching the courage sufficient to stand up and withdraw that slur.
Ik hoop dat de heer Moorhouse de moed heeft om die valse aantijging in te trekken.
EnglishWe deeply regret this terrible slur cast on our meat industry.
Wij betreuren ten zeerste dat men onze vleesindustrie op zulke afschuwelijke wijze verdacht maakt.
EnglishIt is a slur on the professional integrity of all those involved in the eradication programme.
Het is een smet op de professionele integriteit van alle bij het uitroeiingsprogramma betrokken mensen.
EnglishAfter the systematic human rights violations of communist regimes, including barbarous abortion practices, she should be ashamed of such an ignominious slur.
Na de systematische schending van mensenrechten door communistische regimes inclusief gruwelijke abortuspraktijken, moet zij zich diep schamen voor zo'n infame verdachtmaking.

Synoniemen (Engels) voor "slur":

slur