"Slovene" in het Nederlands

EN

"Slovene" - vertaling Nederlands

NL

"sloven" - vertaling Engels

EN

Slovene {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Slovene (ook: Slovenian)
I shall never forget how a leading Slovene said at the time, ' Today we are independent for the first time in our history.
Ik zal nooit vergeten wat een Sloveense leider toen zei: " Vandaag zijn we voor het eerst in onze geschiedenis onafhankelijk.
This encouraging result is due to the efforts and commitment of Slovene diplomats and international support.
Die positieve ontwikkeling is te danken aan de inspanningen en het toegewijde werk van de Sloveense diplomatie alsmede aan de internationale steun.
The Slovene authorities have accepted this critical assessment and have indicated that they intend to react positively to it.
De Sloveense autoriteiten hebben dit kritische oordeel geaccepteerd en wekken de indruk er op constructieve wijze op te willen inspelen.
Slovene (ook: Slovenian)
I was there in 1986 protesting about Mr Haider's discrimination against the Slovene speaking minority in Corinthia.
Zo was ik in 1986 in Oostenrijk om te protesteren tegen de discriminatie door de heer Haider van de Sloveens sprekende minderheid in Karinthië.
NL

sloven {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "Slovene" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHe has led efforts to end provision for Austria's Slovene-speaking minority and assistance to immigrants.
Volgens sommigen horen wij ons niet in de Oostenrijkse politiek te mengen.
EnglishA compromise solution may be to initiate rather than terminate the legal protection of the Slovene minority.
Als compromis kan dat een begin vormen, maar niet het eindpunt van een echte bescherming van de minderheid.
EnglishIn 1996, the Association Agreement enabled us to set up a joint European Parliament/ Slovene Parliament parliamentary committee.
Op 10 juni 1996 diende uw land zijn officiële verzoek voor toetreding tot de Europese Unie in.
EnglishI shall never forget how a leading Slovene said at the time, ' Today we are independent for the first time in our history.
Ik zal nooit vergeten wat een Sloveense leider toen zei: " Vandaag zijn we voor het eerst in onze geschiedenis onafhankelijk.
EnglishWhat was happening 15 years ago in Austria was that Mr Haider was actually persecuting the Slovene-speaking minority there.
In Oostenrijk was het 15 jaar geleden de Sloveenssprekende minderheid aldaar die door de heer Haider op de huid werd gezeten.
EnglishThis encouraging result is due to the efforts and commitment of Slovene diplomats and international support.
Die positieve ontwikkeling is te danken aan de inspanningen en het toegewijde werk van de Sloveense diplomatie alsmede aan de internationale steun.
EnglishI was there in 1986 protesting about Mr Haider's discrimination against the Slovene speaking minority in Corinthia.
Zo was ik in 1986 in Oostenrijk om te protesteren tegen de discriminatie door de heer Haider van de Sloveens sprekende minderheid in Karinthië.
EnglishThe Slovene authorities have accepted this critical assessment and have indicated that they intend to react positively to it.
De Sloveense autoriteiten hebben dit kritische oordeel geaccepteerd en wekken de indruk er op constructieve wijze op te willen inspelen.
EnglishJust ten years ago, on 8 April 1990, the first free, democratic elections were held in Slovenia, a high point in the Slovene spring.
In deze lente lag reeds de kiem besloten van de confrontaties en spanningen van de zomer van 1991, waarin Slovenië zijn onafhankelijkheid verwierf.
EnglishIt would be helpful for experts from the Commission to help the Slovene government to develop the new legislation in the direction of European harmonization.
Het zou goed zijn als deskundigen van de Commissie de Sloveense regering hielpen de nieuwe regelingen in het kader van de Europese harmonisatie te ontwerpen.
EnglishThe House has already recognized, in an almost unanimous vote, the great political balance shown by Italy in dealing with the Slovene question.
Dit Parlement heeft reeds bijna unaniem zijn waardering uitgesproken voor het gezonde politieke verstand dat Italië bij de behandeling van de Sloveense kwestie heeft getoond.
EnglishIt says there that some of these languages already enjoy the status of official languages within the EU and it mentions, for example, Slovene in Carinthia, Styria and Italy.
Er staat dat sommige van deze talen al de status van officiële taal binnen de EU genieten, zoals Sloweens in Karinthië en Stiermarken en in Italië.
EnglishLikewise, it is unacceptable that Croatia should encroach on land owned by Slovene nationals without obtaining any permission whatsoever from the owners.
Het is eveneens onaanvaardbaar dat het zonder toelating ingrijpt in grondgebied dat in handen is van Sloveense burgers, zonder ook maar enige toestemming van de eigenaars.

Synoniemen (Engels) voor "slovenly":

slovenly