"to slog" in het Nederlands

EN

"to slog" - vertaling Nederlands

Voorbeeldzinnen voor "to slog" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Lisbon 2002 objective requires constant hard slog and a consistently-applied approach across many policy fields, not an endless diet of symbolic and tokenistic rhetoric.
De doelstelling van de Top van Lissabon vraagt om onophoudelijk hard werken en om een consequente aanpak op vele beleidsterreinen, niet om een eindeloze reeks holle frasen en symbolische bombast.