"slit" in het Nederlands

EN

"slit" - vertaling Nederlands

EN

slit {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Through that small little slit between the glass box and the wood, the air goes underneath the sculpture and creates the other one.
Door die kleine spleet, tussen de glazen doos en het hout, sijpelt lucht onder het werk door en het creëert de andere.

Voorbeeldzinnen voor "slit" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd when he came for her that night, she was going to slit her own throat.
En toen hij haar die nacht kwam halen... wilde ze haar eigen keel doorsnijden.
EnglishYou could call this ‘ slit and chuck’.
Je kunt het u201Csnijden en dumpenu201D noemen.
EnglishAnd there were rare but searing chants of "slit-eye" and the occasional graffiti: "Asian, go home." ~~~ Go home to where?
Er waren sporadische maar vlammende "spleetoog"-concerten en zo nu en dan graffiti: "Aziaat, rot op naar huis" Naar huis waar?
EnglishThrough that small little slit between the glass box and the wood, the air goes underneath the sculpture and creates the other one.
Door die kleine spleet, tussen de glazen doos en het hout, sijpelt lucht onder het werk door en het creëert de andere.
EnglishDon`t you have slit-eye friends?
English   – Mr President, ladies and gentlemen, a man who had slit his wife's throat in the presence of their three children made headline news in Belgium this morning.
-- Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, vanmorgen begon het nieuws in België met het bericht dat een man zijn vrouw de keel had doorgesneden in aanwezigheid van hun drie kinderen.
EnglishWhereas there was a pervasive silence when Théo Van Gogh had his throat slit in a manner reminiscent of Rembrandt's painting, Abraham's Sacrifice, Mr Buttiglione deserved support.
Terwijl men hier in alle talen zweeg toen de keel van Theo van Gogh werd doorgesneden als in Rembrandt's schilderij u201CHet offer van Abrahamu201D, verdiende de heer Buttiglione juist steun.

Synoniemen (Engels) voor "slit":

slit