EN

slip {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
slip (ook: card, map, menu)
2. textiel
slip (ook: briefs)
It is thus not a slip of the tongue but a deliberate campaign.
Het is dus geen slip of the tongue maar een welbewuste campagne.
This is not, however, a slip of the tongue.
Het betreft echter geen ' slip of the tongue?.
It couldn't do that before; it would just slip and get stuck and tip over.
Daarvoor ging dat niet, hij slipte alleen maar, kwam vast te zitten en viel omver.
3. plantkunde
NL

slip {de}

volume_up
1. textiel
slip (ook: ondergoed)
Het is dus geen slip of the tongue maar een welbewuste campagne.
It is thus not a slip of the tongue but a deliberate campaign.
Het betreft echter geen ' slip of the tongue?.
This is not, however, a slip of the tongue.
Daarvoor ging dat niet, hij slipte alleen maar, kwam vast te zitten en viel omver.
It couldn't do that before; it would just slip and get stuck and tip over.
slip (ook: slipje)

Voorbeeldzinnen voor "slip" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is an historic opportunity which we must not let slip through our fingers.
Het gaat hier om een historische kans die wij ons niet moeten laten ontnemen.
EnglishIt couldn't do that before; it would just slip and get stuck and tip over.
Daarvoor ging dat niet, hij slipte alleen maar, kwam vast te zitten en viel omver.
EnglishI would not like it to be simply a slip on the part of Commissioner Liikanen.
Ik zou niet willen dat het slechts om een lapsus van de heer Liikanen gaat.
EnglishAll too often, undesirable organisations also slip through the net.
Foute organisaties vervolgens, ook die glippen te vaak door de mazen van het net.
EnglishIt is an unfortunate technical slip-up, but I accept it was an honest mistake.
Het was een ongelukkige technische fout, maar ik accepteer dat het een eerlijke vergissing was.
EnglishBut without having the silicon sock, I'm just going to try slip in it.
Maar zonder de siliconen sok te gebruiken ga ik er in proberen te komen.
EnglishWhere slip-ups do arise, I hope it is possible for genuine refugees to seek redress.
Als dat het geval is, hoop ik dat echte vluchtelingen de mogelijkheid hebben verhaal te zoeken.
EnglishIt also states that all sloping areas in vehicles must have a non-slip surface.
Onder deze definitie vallen dus ook personen die mank gaan of klein zijn, zwangere vrouwen, enzovoort.
EnglishWe slip into thinking that always being connected is going to make us fell less alone.
We verglijden in het idee dat altijd verbonden zijn, zal betekenen dat we ons minder alleen voelen.
EnglishIt sometimes happens that a slip of the tongue can give a false impression.
Een lapsus linguae kan wel eens een verkeerde indruk geven.
EnglishIs this a stylistic infelicity or a Freudian slip betraying an inner conviction?
Is dit gewoon een ongelukkige formulering of treedt hier onbewust een fundamentele overtuiging aan het licht?
EnglishIf you make it slip a huge amount, this is what we discovered.
En die bijdraagt tot de stabiliteit. ~~~ Als je hem erg doet slippen, dan ontdekten we dit.
EnglishMr President, I would like to correct an apparent slip of the pen by means of an oral amendment.
Voorzitter, ik wil graag een kennelijke verschrijving herstellen door een mondeling amendement.
EnglishWhatever we do, we must not slip into the example the Council has given us, in the light of...
Wij mogen vooral niet afglijden, Voorzitter, naar het voorbeeld dat de Raad ons geeft, gelet op...
EnglishI assure the House firmly that Hong Kong will not slip from our sights in the Commission.
Ik verzeker de Vergadering met klem dat wij in de Commissie Hongkong niet uit het oog zullen verliezen.
EnglishIt is thus not a slip of the tongue but a deliberate campaign.
Het is dus geen slip of the tongue maar een welbewuste campagne.
EnglishPlease look into this very carefully and check who signed the slip.
Ik verzoek u uit te zoeken wie hun pasje heeft ondertekend!
EnglishThis would allow too many anomalous projects to slip through.
Te veel onregelmatige projecten ontsnappen zo aan elke controle.
EnglishI believe that we should be producing for the market, not trying to slip our production past the market.
Ik meen dat wij voor de markt moeten produceren en dus met de markt rekening moeten houden.
EnglishThere may be a simple explanation, and this may be due to a little slip-up or mistake in the administration.
Misschien is daar een eenvoudige reden voor of gaat het om een vergissing of een foutje.