"slid" in het Nederlands

EN

"slid" - vertaling Nederlands

volume_up
slid {volt.deelw.}
NL

"slide" - vertaling Engels

EN
EN

slid {voltooid deelwoord}

volume_up
NL

slide {de}

volume_up
Je leest deze slide zo: kijk naar je leeftijd op de horizontale as.
The way to read this slide is to look at your age on the horizontal axis.
Ik denk dat mijn persoonlijke verhaal eenvoudig op de slide staat. ~~~ Het gaat om toegang.
I think my personal story is explained very simply on the slide, and it's access.
Je hebt deze slide al eerder gezien, maar er is een wijziging.
You've seen this slide before, but there's a change.

Voorbeeldzinnen voor "slid" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat has nothing to do with what you have been doing, but the reason we have slid into this disaster is partly because those stocks of weapons existed in the camps.
Dat heeft niets te maken met wat u op dit punt heeft ondernomen, maar wij zijn ook in deze ramp terecht gekomen doordat die wapenhoeveelheden zich in de kampen bevonden.
EnglishSo, at 16 minutes what I did is I slid my feet out because I knew that if I did go out, if I did have a heart attack, they'd have to jump into the binding and take my feet out before pulling me up.
Dus na 16 minuten maakte ik mijn voeten vrij want ik wist dat als ik bezweek, als ik een hartaanval zou hebben, ze mijn voeten zouden komen losmaken voordat ze me optrokken. ~~~ Ik was heel nerveus.