EN

slice {zelfstandig naamwoord}

volume_up
slice (ook: plate, sheet, slab)
And we keep on doing that, slice after slice.
En we blijven dat doen, plak voor plak.
So we start at the top, and we color in the cross-section of one branch in red, and we do that for the next slice and for the next slice.
Dus beginnen we bovenaan, en kleuren we de doorsnede van één tak rood, En we doen dat voor de volgende plak, en de volgende.
The brain is removed from the skull, and then it's sliced into one-centimeter slices.
Het brein wordt uit de schedel verwijderd en dan versneden in plakjes van één centimeter dik.
So this, again, is on the subject -- a slice from the equator of the Earth.
Dit gaat weer over het onderwerp -- een schijf van evenaar van Aarde.
slice (ook: fillet)
slice (ook: cut, edge, hack)
slice (ook: cut, incision)
slice
volume_up
plakje {het} [verkl.]
Are we prepared to tolerate that for the sake of a slice of salami in our sandwich?
Hebben we dat er nou voor over om dat plakje salami op onze sandwich te nuttigen?
slice
volume_up
schijfje {het} [verkl.]
slice
volume_up
ringetje {het} [verkl.]

Voorbeeldzinnen voor "slice" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAre we prepared to tolerate that for the sake of a slice of salami in our sandwich?
Hebben we dat er nou voor over om dat plakje salami op onze sandwich te nuttigen?
EnglishThe cops get a slice of the profits and free entertainment when they throw a party
De agenten krijgen een beetje van de winst van het vermaak wanneer zij een feestje geven
EnglishMy feet would slice through the water like razors, I wouldn't even move.
Mijn voeten sneden door het water als messen. ~~~ Ik bewoog zelfs niet eens.
EnglishSo this, again, is on the subject -- a slice from the equator of the Earth.
Dit gaat weer over het onderwerp -- een schijf van evenaar van Aarde.
EnglishIt means amputating EU policies, slice by slice: real salami tactics.
Dat komt neer op de amputatie van het EU-beleid, stukje bij beetje: echte salamitactiek.
EnglishEveryone wants as large a slice as possible of this huge cake.
Iedereen wil liefst een zo groot mogelijk stuk van deze immense taart hebben.
EnglishHowever, a correspondingly larger number of businesses then fail to receive a slice of the cake.
Toch komen die bedrijven niet dienovereenkomstig meer aan hun trekken.
EnglishThis torch burns at 4000 degrees Fahrenheit...... so let's slice open this can of peaches.
Deze lans brand met 4000 graden Fahrenheit...... dus laten we dit blik perziken eens even opensnijden.
EnglishIt's actually slice, slice. ~~~ It's a bit like a CT scanner in a hospital.
Het werkt zoals een CT-scanner in een ziekenhuis.
EnglishThat will take a huge slice of the existing framework budget.
Dit slaat een behoorlijk gat in de bestaande kaderbegroting.
EnglishChiquita and the rest do not depend desperately on that last little slice of the European market.
Chiquita en consorten hebben dat laatste gaatje in de Europese markt helemaal niet wanhopig hard nodig.
EnglishWhen you cut them, slice those cores in half and x-ray them, you see these light and dark bands.
Als je deze kernen overlangs doorsnijdt, zie je met behulp van Röntgen-stralen deze lichte en donkere banden.
EnglishWe have one person -- well, actually we're going to slice him in half because it's less than one percent.
We nemen één persoon -- hoewel, eigenlijk snijden we hem in tweeën want het is minder dan één procent.
EnglishIt was a bad vote, because its effect was to vote away a large slice of this House's credibility.
Dit was een stemming met een luchtje eraan omdat hierdoor heel veel geloofwaardigheid in dit Huis is weggestemd.
EnglishAnd the red region is a slice into a red blood cell.
Het rode gebied is een doorsnede door een rode bloedcel.
EnglishSo I decided to slice these up with the tool that I make by -- I sharpen the end of a needle into a blade.
Dan zorg ik dat mijn hele zenuwstelsel rustig wordt.
EnglishThe orange slice is what's discretionary.
EnglishAnd we keep on doing that, slice after slice.
EnglishMy hell for their Iittle slice of heaven.
EnglishThe largest slice of the cake, ECU 10m, has gone to the Lenzing company; this represents 30 % of a year's promotion funds.
Het grootste deel ging naar de firma Lenzing, namelijk 10 miljoen ecu, dat is 30 % van het jaarlijks toe te wijzen steunvolume.

Synoniemen (Engels) voor "slice":

slice