"to slay" in het Nederlands

EN

"to slay" - vertaling Nederlands

EN

to slay [slew|slain] {werkwoord}

volume_up
Not even Cain deserved to be slain, and this is true of all those condemned to death.
Ook Kaïn mocht niet ter dood gebracht worden en dat is iets dat moet gelden voor alle mensen die ter dood worden veroordeeld.
Voices in my brain, of friends that was slain.
Stemmen in mijn hoofd van vrienden die zijn gedood.
You need to slay a shark, and I need to disappear.
Jij moet een haai ombrengen en ik moet verdwijnen.

Voorbeeldzinnen voor "to slay" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is not the opportunity to slay a few fatted calves and have a feast.
Er is geen reden om een paar vette kalveren te slachten en een feestmaal aan te richten.
EnglishYou need to slay a shark, and I need to disappear.
Jij moet een haai ombrengen en ik moet verdwijnen.
EnglishAnd he's gonna slay you and all your sharks.
En hij gaat jou slachten, en de rest van de haaien oké.
EnglishIf you want to slay a path for men take the sword in your hand... and thrust it through the walls of your own house first.
Als je een pad wilt slaan voor mij neem het zwaard in U hand... en vertouw het door de muren van je eigen huis als eerste.