"slab" in het Nederlands

EN

"slab" - vertaling Nederlands

EN

slab {zelfstandig naamwoord}

volume_up
But if you're the leader on it, at the hardest move, you're looking at about 100 foot fall, onto some low angle slabs.
Maar als je leider bent, dan kijk je op het lastigste stuk naar een val van 30 meter, op een aantal platen steen onder kleine hoek.

Voorbeeldzinnen voor "slab" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishPeople reuse it for a slab for their home.
Mensen hergebruiken het als bouwmateriaal voor hun huis.
EnglishI've been on a better slab than this.
EnglishIn addition, it is mainly in the new Member States that the most notable cases of problems caused by social exclusion or by living in neglected prefabricated slab housing estates can be found.
Vooral in de nieuwe lidstaten van de Unie zien we ernstige gevallen van problemen die worden veroorzaakt door sociale uitsluiting, en door het wonen in oude woonkazernes.