EN

skin {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
skin (ook: fur, hide, peel, pelt)
It feels your skin. ~~~ It rests on your skin, and it knows when it is you're talking.
Het voelt je huid; het rust op je huid, en het weet wanneer je praat.
1,000-dollar antibody injections under the skin, by the way, and 20 of them.
Antilichaam-injecties van 1000 dollar onder de huid, en dat zo'n twintig keer.
It redefines the role of skin, and our bodies become an atomizer.
Het herdefinieert de rol van de huid, en onze lichamen worden verstuivers.
skin (ook: fur, hide, leaf, pelt, sheet)
Because in poetics, as Margaret Atwood pointed out, "we write our history on the skin of fish with the blood of bears."
In poëzie, zoals Margeret Atwood opmerkte, "We schrijven geschiedenis op het vel van vissen met het bloed van beren."
And what struck me immediately in meeting Hyun-Sook was how confident she appeared to be, how happy she seemed to be in her own skin.
Wat me meteen opviel toen ik Hyun-Soek ontmoette, was hoe zelfverzekerd ze leek, en hoe lekker ze in haar vel leek te zitten.
A human being, a child, can just watch its parent kill another polar bear, and skin it and put the skin on its body, fur on the body, and learn it in one step.
Een menselijk wezen, een kind, kan gewoon kijken hoe zijn ouder een andere ijsbeer doodt, die vilt en de huid rond zijn huid draagt, de pels naar het lichaam, en het leert het in één stap.
And then, you know when a pet has an operation and they shave a bit of the skin and get rid of the fur -- in order to get you to go into the seed cathedral, in effect, we've shaved it.
Je weet wel wanneer een huisdier een operatie ondergaat en ze scheren een stukje van de huid om de pels weg doen -- om je in de zadenkathedraal te doen gaan, hebben we het in feite geschoren.
skin (ook: leaflet)
skin (ook: fur, hide)
2. "dairy"
skin
volume_up
vlies {het} (op zuivelproducten)

Voorbeeldzinnen voor "skin" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe all know what these substances cause, for example skin cancer and eye damage.
Wij weten allemaal wat de gevolgen zijn: huidkanker bijvoorbeeld, of oogproblemen.
English1,000-dollar antibody injections under the skin, by the way, and 20 of them.
Antilichaam-injecties van 1000 dollar onder de huid, en dat zo'n twintig keer.
EnglishAll it was doing was breaking my arrows because the shark skin is just so strong.
Al wat ik deed was mijn pijlen breken omdat de haaienhuid veel te sterk is.
EnglishHe said, "Yeah, feathers, skin, bone meal, scraps, dried and processed into feed."
Hij zei: "Ja, veren, huid, gemalen botten, schaafsel, gedroogd en verwerkt tot voer."
EnglishThis had tremendous consequences for the evolution of human skin pigmentation.
Dit had reusachtige gevolgen voor de evolutie van de menselijke huidskleur.
EnglishWe also hope that by then the number of skin cancer cases will have fallen.
Tevens hopen we dat dan het aantal gevallen van huidkanker gedaald zal zijn.
EnglishOK, and then just through my skin a tiny bit, and then out the other side like this.
Dan even door mijn huid een stukje en dan door de andere kant naar buiten.
EnglishI explored the human skin, and how technology can transform the body.
Ik verkende de menselijke huid, en hoe technologie het lichaam kan transformeren.
EnglishThere was natural selection for the evolution of lightly pigmented skin.
Hierdoor ontstaat de prachtige regenboog die de gehele mensheid nu kenmerkt.
EnglishLightly pigmented skin evolved not just once, not just twice, but probably three times.
Niet alleen in hedendaagse mensen maar ook in onze verre verwanten de neanderthalers.
EnglishWe go in the tanks with the tuna -- we touch their naked skin -- it's pretty amazing.
We gaan in de bassins met de tonijnen en raken hun naakte huid aan. ~~~ Het is geweldig.
EnglishWe also hope that the number of cases of skin cancer will have dropped.
Tevens hopen we dat dan het aantal gevallen van huidkanker gedaald zal zijn.
EnglishI guess it also looks a little bit like human skin, which intrigues me.
Ik vind dat het er ook een beetje als menselijke huid uitziet. ~~~ Dat intrigeert me.
EnglishYour skin cell is really useless without a heart cell, muscle cell, a brain cell and so on.
Je huidcel is waardeloos zonder een hartcel, spiercel, hersencel enzovoort...
EnglishBut it's all UVA, and, significantly, that UVA has no ability to make vitamin D in your skin.
En UVA is niet in staat, en dit is belangrijk, om vitamine D te maken in je huid.
EnglishAll that's separating you from him, from the other person, is your skin.
Neem de huid weg, je ervaart de aanraking van die persoon in je hersenen.
English. ~~~ And this is just a silicon piece of skin.
Ik heb ze een jaar en twee weken geleden gekregen, En dit is gewoon een stukje siliconenhuid.
EnglishI'm going to pierce my skin and run this needle through to the other side.
Ik ga mijn huid doorboren en deze naald door mijn arm heen steken, tot ik erdoorheen ben.
EnglishBut we escaped a black day for democracy by the skin of our teeth.
Wij hebben slechts op het nippertje een zwarte dag voor de democratie vermeden.
EnglishIt feels your skin. ~~~ It rests on your skin, and it knows when it is you're talking.
Het voelt je huid; het rust op je huid, en het weet wanneer je praat.

Synoniemen (Engels) voor "skin":

skin
banana skin
skin disease