"skimp" in het Nederlands

EN

"skimp" - vertaling Nederlands

EN

skimp {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "skimp" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishLadies and gentlemen, we cannot skimp on matters of such vital importance.
Dames en heren, op dermate belangrijke posten mogen wij niet beknibbelen.
EnglishEnterprises that skimp on safety measures can proportionately cause many accidents.
Ondernemingen die bezuinigen op veiligheidsmaatregelen, kunnen naar verhouding veel ongelukken maken.
EnglishWe must not skimp on this question, especially now that we are introducing a Community patent.
We kunnen deze kwestie niet negeren nu er een verordening wordt voorgesteld voor Gemeenschapsoctrooi.
EnglishIt is not right to skimp on the installation of safety features such as eCall in motor vehicles.
Bij het installeren van veiligheidsvoorzieningen als eCall in voertuigen kun je beter niet te zuinig zijn.
EnglishI repeat that my colleagues and I will not skimp this certification period; I shall have no hesitation in taking any measures that may be necessary.
Ik herhaal dat mijn medewerkers en ikzelf deze certificatieperiode niet zullen afraffelen; ik zal zo nodig niet schuwen de vereiste maatregelen nemen.
EnglishI am convinced that all European institutions, the Commission, Parliament and every Member of this House agree that we cannot skimp when it comes to nuclear safety.
Ik ben ervan overtuigd dat alle Europese instellingen, de Commissie, het Parlement en alle afgevaardigden het erover eens zijn dat we niet mogen beknibbelen op nucleaire veiligheid.

Synoniemen (Engels) voor "skimp":

skimp