"sixty-six" in het Nederlands

EN

"sixty-six" - vertaling Nederlands

EN

sixty-six {telwoord}

volume_up
sixty-six
Sixty-six palaces built between the thirteenth and eighteenth centuries have been destroyed, including the caravanserai, the Turkish bath and the old soap factories.
In het historisch centrum van Nablus zijn zesenzestig gebouwen uit de tijd van de dertiende tot de achttiende eeuw verwoest, waaronder het karavaanserail, de Turkse baden en de oude zeepfabriek.

Voorbeeldzinnen voor "sixty-six" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSixty-six percent of the deaths occurred in old people's homes, hospitals and specialised centres.
66 procent ervan vond plaats in bejaardentehuizen, in ziekenhuizen en in verzorgingscentra.
EnglishTwo hundred and sixty-six people arrived in a single boat.
EnglishSo much so, that in order for this boat of two hundred and sixty-six people to enter Malta, the Maltese Armed Forces had to spend several hours trying to convince them to enter Malta.
Zelfs zo graag dat voordat deze boot met 266 mensen Malta binnenvoer, het Maltese leger hen ettelijke uren had moeten overtuigen naar Malta te varen.
EnglishSixty-six tax measures in the old Member States and thirty in the new Member States have been classified as harmful by the Code of Conduct Group and largely phased out.
In het kader van de Groep gedragscodex werden 66 fiscale maatregelen in de oude lidstaten en 30 in de nieuwe lidstaten als ' schadelijk ' ingedeeld en in ruime mate stapsgewijs opgeheven.
EnglishSixty-six palaces built between the thirteenth and eighteenth centuries have been destroyed, including the caravanserai, the Turkish bath and the old soap factories.
In het historisch centrum van Nablus zijn zesenzestig gebouwen uit de tijd van de dertiende tot de achttiende eeuw verwoest, waaronder het karavaanserail, de Turkse baden en de oude zeepfabriek.

Synoniemen (Engels) voor "sixty-six":

sixty-six
English

Vergelijkbare vertalingen voor "sixty-six" in Nederlands

sixty telwoord
Dutch
six telwoord
Dutch