"sixth sense" in het Nederlands

EN

"sixth sense" - vertaling Nederlands

EN

sixth sense {zelfstandig naamwoord}

volume_up
They kind of have a sixth sense like Superman's x-ray vision.
Die hebben een soort van zesde zintuig zoals Supermans röntgenogen.
. ~~~ And who knows, maybe in another 10 years we'll be here with the ultimate sixth sense brain implant.
Maar het is nog niet perfect, het is vooralsnog in ontwikkeling En wie weet, misschien, staan we hier over 10 jaar met het ultieme zesde zintuig hersenimplantaat.
So that's where we're at so far in developing this sixth sense that would give us seamless access to all this relevant information about the things that we may come across.
Dit is dus hoever we nu zijn met de ontwikkeling van dit zesde zintuig dat ons naadloos toegang zou kunnen geven tot al die relevante informatie over de dingen die we tegenkomen.

Voorbeeldzinnen voor "sixth sense" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey kind of have a sixth sense like Superman's x-ray vision.
Die hebben een soort van zesde zintuig zoals Supermans röntgenogen.
EnglishI mean, Bruce Willis in "The Sixth Sense," right?
EnglishLater, we moved to a much better, consumer-oriented pendant version of that, that many of you now know as the SixthSense device.
Later schakelden we over op een beter, meer klantgerichte versie daarvan, die velen van jullie nu kennen als het SixthSense-toestel.
EnglishCompanies like mobile phone operators want to take this in a different way than the NGOs in India, [who] are thinking, "Why can we only have 'Sixth Sense'?
Bedrijven zoals mobiele telefoonbedrijven willen dit anders doen dan de NGO's in India, die denken: "Waarom kunnen we alleen 'SixthSense' krijgen?
English. ~~~ And who knows, maybe in another 10 years we'll be here with the ultimate sixth sense brain implant.
Maar het is nog niet perfect, het is vooralsnog in ontwikkeling En wie weet, misschien, staan we hier over 10 jaar met het ultieme zesde zintuig hersenimplantaat.
EnglishSo that's where we're at so far in developing this sixth sense that would give us seamless access to all this relevant information about the things that we may come across.
Dit is dus hoever we nu zijn met de ontwikkeling van dit zesde zintuig dat ons naadloos toegang zou kunnen geven tot al die relevante informatie over de dingen die we tegenkomen.
EnglishSo unlike traditional magic, it uses the power of words, linguistic deception, non-verbal communication and various other techniques to create the illusion of a sixth sense.
Anders dan bij gewone magie, gebruikt men woordkracht, taalkundige misleiding, non-verbale communicatie en diverse andere technieken om de illusie te wekken van een zesde zintuig.
EnglishPM: I'm trying to make this more available to people so that anyone can develop their own SixthSense device, because the hardware is actually not that hard to manufacture or hard to make your own.
PM: Ik probeer dit voor meer mensen open te stellen, zodat iedereen zijn eigen SixthSense-toestel kan maken, want de hardware is niet zo moeilijk te produceren, of zelf te maken.

Synoniemen (Engels) voor "sixth sense":

sixth sense
English

Vergelijkbare vertalingen voor "sixth sense" in Nederlands

sixth telwoord
Dutch
sense zelfstandig naamwoord
to sense werkwoord
to make sense werkwoord
auditory sense zelfstandig naamwoord
Dutch
in a metaphorical sense
in a figurative sense
common sense zelfstandig naamwoord
in a sense