"site" in het Nederlands

EN

"site" - vertaling Nederlands

NL
NL

"site" - vertaling Engels

EN
EN

site {zelfstandig naamwoord}

volume_up
A call should also be made for more sensible and more responsible legal measures to be applied when siting campsites.
Verder worden hierin dringend verzocht om strengere wettelijke maatregelen ten aanzien van de ligging van campings.
NL

site {de}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "site" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd what you do when you go to any new site is you kind of roll out a franchise.
Wat je doet als je naar een nieuwe site gaat is een soort van franchise uitrollen.
EnglishSo, what's unique about the site is that it's anonymous, and it has no memory.
Wat er zo bijzonder aan de site is, is de anonimiteit en het gebrek aan geheugen.
EnglishWe pushed them around on the site to make very literal contextual relationships.
We duwden ze rond op de site om heel letterlijke en contextuele relaties te leggen.
EnglishThe first of three major studies has been published on the Commission's web site.
Een van de drie grote studies is op de website van de Commissie gepubliceerd.
EnglishThey've got a site; they're already thinking about this site for the second city.
Ze hebben een locatie, ze denken zelfs al na over een locatie voor een tweede stad.
EnglishWe get over 500,000 unique visitors per month, just to our particular site.
We hebben meer dan 500,:,000 unieke bezoekers per maand, alleen voor onze site.
EnglishThe most important thing is for the seat of the EU to be restricted to one site.
Het belangrijkste is dat de zetel van de EU tot één plaats wordt beperkt.
EnglishEversmann's Chalk Four has set up a perimeter around Wolcott's crash site.
Eversmann's Peloton vier heeft een gebied rond de rampplek van Wolcott's afgezet.
EnglishHere is the site in 1940: It was just a little farm in the village of Hyattsville.
Hier is de locatie in 1940. ~~~ Het was een kleine boerderij in het dorp Hyattsville.
EnglishThis is U.K. government data, a completely independent site, Where Does My Money Go.
Dit is Britse overheidsdata, een compleet onafhankelijke site, Waar Blijft Mijn Geld.
EnglishLet me tell you, to this end, that the Internet site requested is already operational.
In dit opzicht kan ik u meedelen dat de gewenste Internetsite reeds operationeel is.
EnglishHere's a site which allows you to look at recovery spending in California.
Hier is een site die je in staat stelt te kijken naar hersteluitgaven in Californië.
EnglishAnd many of his own supporters on his own site went very publicly berserk.
Veel van zijn eigen supporters... op zijn eigen site werden in het openbaar woedend.
EnglishWe will be distributing information about this site to schools and local authorities.
Scholen en lokale instanties zullen van deze nieuwe site op de hoogte worden gebracht.
EnglishFrom our visit to the site, we gleaned a different impression, if the truth be told.
Uit ons bezoek ter plaatse kregen wij, eerlijk gezegd, een andere indruk.
EnglishControls are carried out on the basis of documents and not by on-site sampling.
De controle geschiedt aan de hand van documenten en niet door monsterstrekking ter plekke.
EnglishSo that was also in the mix with the site the size of a football pitch.
Die dingen waren allemaal van belang, met een site ter grootte van een voetbalveld.
EnglishDG: I already said that this site, from a human perspective, is toxic as hell.
DG: Ik zei al dat deze plek, vanuit menselijk standpunt gezien, verschrikkelijk giftig is.
EnglishAt the beginning of 2004, the content will be presented on the Commission’ s web site.
In het begin van 2004 zal de inhoud op de website van de Commissie worden gepresenteerd.
EnglishIf you boast about 43,000 documents I wonder if you have actually visited the Internet site?
U pocht over 43.000 documenten, maar heeft u de Internetsite dan wel eens bezocht?

Synoniemen (Engels) voor "site":

site