"to sit up" in het Nederlands

EN

"to sit up" - vertaling Nederlands

EN

to sit up {werkwoord}

volume_up
to sit up

Voorbeeldzinnen voor "to sit up" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe results will depend very much on how much Member States sit up and take notice.
De resultaten hangen erg af van wat de lidstaten met die aanbevelingen doen.
EnglishAnd then, so you can get in the driver's side, sit down, and up against you is a wall.
Op die manier kun op de plek van de bestuurder gaan zitten. ~~~ Vlak naast je is een afscheiding.
EnglishIt's the kind of thing that I sit up late at night thinking about sometimes -- often at four in the morning.
Dat is zoiets waarover ik soms 's nachts zit te piekeren; vaak om vier uur 's ochtends.
EnglishI should like to mention something that has happened in my country, which has made me sit up and think.
Ik zal u iets noemen dat verband houdt met mijn land en waar ik werkelijk verbaasd over ben.
EnglishWhen people finally sit up and take note of this obvious fact, then, and only then, will Europe fare better.
Pas als die vanzelfsprekendheid algemeen erkend wordt, pas dan zal het met Europa beter gaan.
EnglishIt cannot be allowed to happen and I expect the Commission to sit up and listen and take the necessary action.
Dat mag niet gebeuren en ik verwacht van de Commissie dat zij waakzaam zal zijn en maatregelen zal treffen.
EnglishHoney, sit up so they can see you." Oh, Jesus.
EnglishI didn't know you were gonna sit up front.
EnglishShut up and sit down!
EnglishAnd, conversely, who can check that the information which our children, for example, sit and lap up from the Internet should be made public in the first place?
En omgekeerd: wie kan controleren of de informatie die onze kinderen bijvoorbeeld uit het Internet slikken, eigenlijk wel openbaar mocht worden gemaakt?
EnglishThe good thing about these kinds of hysterical reports is that even when they are completely exaggerated, they still have the effect of making people sit up and listen.
Het positieve van dergelijke paniekberichten, zelfs als ze grotelijks overdreven zijn, is immers altijd dat ze ervoor zorgen dat de mensen plotseling ontwaken.

Vergelijkbare vertalingen voor "to sit up" in Nederlands

sit
up bijvoeglijk naamwoord
up bijwoord
up voorzetsel
Dutch
to pick up werkwoord