EN

sit-down {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
sit-down (ook: sedentary)

Voorbeeldzinnen voor "sit-down" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThese are two Danish guys who come out and sit down next to the hidden camera.
Dit zijn twee Deense jongens die binnenkomen en naast de verborgen camera gaan zitten.
EnglishBefore giving the floor to the Commission, I must ask everybody to sit down.
Alvorens ik het woord geef aan de Commissie, wil ik iedereen vragen om te gaan zitten.
EnglishThe crisis-torn nations of this world must sit down at the bargaining table with the G7.
De crisislanden in deze wereld moeten samen met de G7-landen om de tafel gaan zitten.
English. ~~~ They'd sit down; I'd sneak out of the house.
Dus toen m'n ouders uit eten gingen, glipte ik stiekem uit het huis.
EnglishOur inability to take charge and say to all these people bringing their money, "Sit down."
Ons onvermogen om te zeggen tegen deze mensen die geld brengen: "Ga zitten."
EnglishMr Juncker says that he will not sit down to negotiate with torturers.
De heer Juncker zegt dat hij niet met folteraars aan één tafel gaat zitten.
EnglishLadies and gentlemen, please sit down and take down those placards.
Dames en heren, ik verzoek u te gaan zitten en die bordjes omlaag te doen.
EnglishIf you wanted to get them to sit down, you ought to have wielded the gavel.
Dan moet u toch de hamer gebruiken als u wilt dat ze gaan zitten.
EnglishWould the honourable Members who are in that aisle please sit down?
Zouden de afgevaardigden daar in dat gangpad zo vriendelijk willen zijn te gaan zitten?
EnglishAnd we sit down, and that's when Goran said to me, "This is a good seal, ya.
We gaan zitten, en op dat moment zegt Goran: "Dit is een goeie.
EnglishLet's sit down and really tell you where the money should be channeled and where this aid should go."
Ga zitten, dan vertellen we jullie waar het geld het beste kan worden aangewend."
EnglishBecause each of them has its own separate accounting system, they did not sit down together.
Daar hun boekhoudingen echter verschillend functioneerden, zijn ze niet tot elkaar gekomen.
EnglishAnd then, so you can get in the driver's side, sit down, and up against you is a wall.
Op die manier kun op de plek van de bestuurder gaan zitten. ~~~ Vlak naast je is een afscheiding.
EnglishThen you sit down, and you wait a little while, because this is the Army.
Dan ga je zitten, en wacht je een tijdje, want dit is het leger.
EnglishWe should be able to sit down and make progress in these areas.
Wij moeten bereid zijn daarvoor rond de tafel te gaan zitten en vooruitgang te boeken.
EnglishAnd you don't have to agree when you sit down with the other side.
Je hoeft het niet eens te zijn als je tegenover de ander gaat zitten.
EnglishI would ask you to respect the Rules of Procedure, to sit down and to take down those placards.
Ik verzoek u het Reglement in acht te nemen, te gaan zitten en die bordjes omlaag te doen.
EnglishWe are not going to continue the sitting until you sit down and be quiet.
Deze vergadering wordt niet voortgezet zolang niet iedereen op zijn plaats zit en zijn mond houdt.
EnglishMr Rosado Fernandes, can I please ask you to sit down again.
Mijnheer Rosado Fernandes, mag ik u verzoeken uw plaats weer in te nemen.
EnglishNo possible excuse now exists for them not to sit down...
Die partij heeft nu geen enkel excuus meer om niet rond de tafel te gaan zitten u2026

Synoniemen (Engels) voor "sit-down":

sit-down

Vergelijkbare vertalingen voor "sit-down" in Nederlands

sit
down bijwoord
down bijvoeglijk naamwoord
down zelfstandig naamwoord
down voorzetsel
Dutch
down
to break down werkwoord